Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Altijd inzicht in uw actuele bedrijfssituatie

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Vacature: Agrarisch Adviseur

Ben jij voor ons de ervaren Agrarisch specialist die ons team kan versterken? Voor meer informatie over de functie kun je bellen naar René Vreeswijk via 06-22108104. Je cv en motivatie kun je mailen naar r.vreeswijk@agrifoodcareer.com

Lees meer


Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 gaat ook voor agrarische bedrijven een meldplicht gelden voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Bedrijven voldoen aan deze verplichting wanneer de maatregelen zijn getroffen per aangewezen type en per aangewezen activiteit voor de bedrijfstak waartoe zij behoren. Deze maatregelen zijn aangewezen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bijzonder in de betreffende wijziging is dat op de genoemde datum ook voor de eerste keer moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen op het bedrijf zijn uitgevoerd.

Lees meer


Update PAS

22 oktober heeft minister Schouten in een kamerbrief een tussenevaluatie van de programmatische aanpak stikstof uiteen gezet. Belangrijke constatering van de onderzoekers is dat de uitvoering van bron-en herstelmaatregelen op gang is gekomen en dat iets meer dan een kwart hiervan is uitgevoerd. Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden is en blijft haalbaar. Kritisch punt in deze tussentijdse evaluatie is dat bij de emissiebeperking in de landbouw, vetraging is in de maatregelen voor mestaanwending en is de uitvoering en het effect van voer-en managementmaatregelen nog niet inzichtelijk. Ondanks de toepassing van diverse emissiearme huisvestingssystemen bleek vanuit de landbouw helaas weer een toename. Deze lijkt te zijn veroorzaakt door een groei van de melkveestapel (na afschaffing van het melkquota en voor invoering van het stelsel van fosfaatrechten) en een stijging van emissies uit de kunstmest.

Lees meer