Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Altijd inzicht in uw actuele bedrijfssituatie

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

“Wanneer uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt en meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas bedrijfsmatig wordt verbruikt, geldt de informatieplicht om uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er inmiddels zijn getroffen. De agrariër voldoet aan de informatieplicht als hij/zij het formulier invult wat op de site van RVO is te vinden:

Lees meer


Bestemmingsplan "Buitengebied 2018" Boxmeer

Graag willen wij u bij deze attenderen op het feit dat de gemeente Boxmeer bezig is met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De kernen vallen hier buiten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt dit plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lees meer


Deelname RMV Gorinchem 2018

U als ondernemer worstelt op dit moment met vragen over hoe de toekomst van uw bedrijf er uit gaat zien. Landelijk veranderd er veel op het gebied van fosfaat rechten en de verwijdering van asbest, onlangs is er een uitspraak geweest over het PAS, Brabant kent de verordening natuurbescherming en gebieden met beperking voor veehouderij. Limburg denkt aan een geitenstop.

De komende editie van de RMV wordt gehouden van 27 tot en met 29 november 2018 in Gorinchem. Stalbouw.NL en Geling Advies zijn weer deelnemer. Voor al de bovengenoemde vraagstukken kunt u bij ons terecht.

Lees meer