Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Altijd inzicht in uw actuele bedrijfssituatie

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


De Brabantse verordening Natuurbescherming dwingt agrarische ondernemers om op korte termijn strategische beslissingen te nemen.

 

Veel agrarische bedrijven hebben een of meerdere stallen die voor 1-1-2020 aangepast moeten worden.

Wij merken dat veel agrarische ondernemers worstelen met een goed strategisch plan. De termijn waarop de vergunbare aanvraag ingediend moet zijn, staat op 1-1-2020. Voorafgaand aan de aanvraag dient (vaak) nog een tijdrovende procedure te worden doorlopen, namelijk de (vormvrije) MER beoordeling. Het officiële beoordelingstijdspad bedraagt hiervoor 6 weken, maar de praktijk wijst uit dat dit vaak langer duurt. Op de (vormvrije)MER beoordeling dient een besluit genomen te zijn alvorens de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend kan worden. Dit betekent als er een vergunningaanvraag gedaan wordt zonder dit besluit, de aanvraag niet vergunbaar is en niet voldoet aan de gestelde eis. U dient dus rekening te houden met dit extra tijdspad!

Geling Advies staat u graag bij in de stappen die u moet nemen om te voldoen aan het Brabantse beleid. Om een goed plan uit te werken vergt dit ook tijd van onze organisatie. Veel ondernemers stellen het maken van een plan uit tot einde van het jaar, waarmee de haalbaarheid van een vergunbare aanvraag in het geding komt. Om te zorgen dat u niet voor een mogelijke boete komt te staan, willen wij van u vragen om alvast aan te geven wanneer u uw aanvraag wilt gaan doen. Wij gaan daarna een passende planning opstellen zodat uw aanvraag de door de provincie gestelde datum gaat halen.

Lees meer


Dutch Pork Expo 16 en 17 april 2019

Er veranderen een aantal dingen dit jaar: de LIV is overgegaan in de Dutch Pork Expo; de beurs is twee dagen in plaats van drie; we starten om 14:00 uur. Voorafgaand aan beide beursdagen zijn er extra events, zoals een openingscongres en een gezondheidssymposium. Hiervoor dient u zich aan te melden. Er wordt gestart met een lunch om 11:30 uur.

De locatie is ongewijzigd: Evenementenhal Venray.

Geling Advies en Stalbouw.NL nemen deel aan deze beurs en we hopen u te mogen begroeten in onze stand G122.

Graag tot ziens in onze stand.

Lees meer


Wob-verzoek van het Ministerie van LNV

Voor ieder die een Wob-verzoek van het Ministerie van LNV heeft ontvangen geldt volgend bericht.

Naar aanleiding van een verzoek over informatie met betrekking tot PAS-meldingen van de coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft het ministerie van LNV 14 maart een verzoek zienswijze Wob-verzoek MOB gezonden aan alle bedrijven die sinds 1 juli 2015 tot heden een PAS-melding hebben ingediend bij het bevoegd gezag (Dit verzoek geldt dus niet voor bedrijven die een vergunning hebben in het kader van de  Natuurbeschermingswet 1998 of Wet Natuurbescherming).

Indien u graag een zienswijze in wilt dienen kunnen wij deze voor u opstellen. 
Let op! De zienswijze moet voor 28 maart zijn ingediend.

Lees meer