Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Altijd inzicht in uw actuele bedrijfssituatie

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Tussenstand onderzoek emissie van fijn stof

Woensdag 13 februari zijn tijdens het Fijnstof Event in Barneveld door Dick Heederik van de Universiteit Utrecht en Rik van de Weerdt namen de GGD Gelderland-Midden presentaties gegeven over de relatie tussen fijn stof vanuit de agrarische sector en gezondheidseffecten. Het onderzoek van Rik van de Weerdt heeft zich gericht op het gebied De Gelderse Vallei. Vervolgens werden door Jan Workamp namens het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij en Hilko Ellen namens de WUR de uitgangspunten van het doel en de opzet van het fijn stof onderzoek en de voorlopige resultaten gepresenteerd.

Lees meer


Welke zekerheid biedt de PAS?

Afgelopen donderdag 14 februari heeft de zitting plaats gevonden met betrekking tot de einduitspraak in de PAS-pilotzaken door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op de complexiteit van de onderwerpen, wordt pas op z’n vroegst in mei een einduitspraak verwacht.

Lees meer


Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

“Wanneer uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt en meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas bedrijfsmatig wordt verbruikt, geldt de informatieplicht om uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er inmiddels zijn getroffen. De agrariër voldoet aan de informatieplicht als hij/zij het formulier invult wat op de site van RVO is te vinden:

Lees meer