Gelingadvies
Stalbouw

Indienen gecombineerde opgave 2018


Geschreven door: Johan de Vos op 2018-03-20 10:15:14

Vanaf 1 maart tot 15 mei kan de gecombineerde opgave 2018 ingediend worden. Ook dit jaar zijn er weer enkele wijzigingen. Geling Advies wijst u graag op enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2017.

Extra betaling jonge landbouwers

Een jonge landbouwer die aan alle voorwaarden voldoet voor de extra betaling, krijgt deze nu voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor de jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van aanvraag al blokkerende zeggenschap had.

Verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologisch aandachtsgebied (EA)

Bij een vanggewas of stikstofhoudend gewas dat wordt geteeld voor EA, mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegepast. Ook het zaaizaad mag hier niet van voorzien zijn, dus niet ontsmet, gecoat of gepilleerd. De aankoopbewijzen en etiketten van de zaaizaadmengsels dienen 5 jaar bewaard te worden.

Wijzigingen landschapselementen EA

Stroken langs bosranden van minimaal 1 meter breed waarop geen landbouwproductie plaatsvindt, mogen nu meetellen voor EA tot een maximale breedte van 20 meter. Daarnaast telt een landschapselement dat grenst aan een ander landschapselement nu ook mee voor EA mits beide landschapselementen bij u in beheer zijn en een hiervan grenst aan uw bouwland.

Heeft u vragen over de gecombineerde opgave of hulp nodig bij het invullen? Geling Advies is u hier graag mee van dienst.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn