Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Stikstofberekening

Wilt u een stikstofberekening?

Neem contact met ons op!

Bel +31 (0) 493 59 75 00 of mail info@gelingadvies.nl

 

Actueel inzicht via klantportaal

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

 

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Stikstofbeleid in een stroomversnelling

Afgelopen vrijdag 4 oktober heeft minister Schouten haar aanpak van het stikstofbeleid gepresenteerd. Daaropvolgend lag er een opdracht bij alle provincies om dit beleid nader uit te werken en (uitvoerend)beleid hierop te gaan maken.

De gezamenlijke provincies hebben het plan van aanpak gepresenteerd op 8 oktober jl. waarbij de gevolgen voor de veehouderij langzaamaan steeds duidelijker worden. 11 oktober 2019 zullen de provinciale staten van iedere afzonderlijke provincie het besluit over dit beleid nemen, waarmee vergunning verlening vanaf dat moment weer mogelijk wordt.

Is uw bedrijf conform een vergunning Wet natuurbescherming/Natuurbeschermingswet 1998 (hierna natuurvergunning) in werking en is alles gerealiseerd dan heeft dit nieuwe beleid voor u geen gevolgen.

Lees meer


Tussenstand n.a.v. de PAS-uitspraak

Het kan u niet zijn ontgaan dat de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. voelbare gevolgen begint te krijgen voor alle sectoren van de Nederlandse economie. Een impact op de landbouw is dan ook niet uit te sluiten. Wat betekent de uitspraak voor u?

Lees meer


Uitstel Saneringsregeling varkenshouderij

Donderdag 18 juli werd bekend dat de Saneringsregeling varkenshouderij niet op 15 augustus open zal gaan.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze regeling kunnen, voorafgaand aan de openstelling van deze regeling, bepalen welke geurscore gehaald wordt. Afhankelijk van de hoogte van deze score is namelijk een betere inschatting te maken of deelname aan de regeling kansrijk is. Bedrijven met de hoogste geurscores komen namelijk als eerste voor deze regeling in aanmerking.

Geling Advies kan u helpen bij het maken van deze geurscore. U kunt daarvoor contact opnemen met een van onze kantoren in Bunnik of De Rips.

Lees meer