Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Stikstofberekening

Wilt u een stikstofberekening?

Neem contact met ons op!

Bel +31 (0) 493 59 75 00 of mail info@gelingadvies.nl

 

Actueel inzicht via klantportaal

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

 

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Afspraken stikstof, extern salderen en natuurherstel


10-07-2020; Provincie en rijk maken nadere afspraken over stikstof extern salderen en natuurherstel

Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen spraken op donderdag 9 juli over hoe de komende tijd wordt samengewerkt aan de aanpak stikstof en het herstel van de natuur. Het betreft afspraken op hoofdlijnen, die onder meer gaan over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen en natuurherstel en procesafspraken over het openstellen van extern salderen.

Lees meer


Legaal houden PAS-melding

Ondernemers die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan (in de periode 1 juli 2015 – 29 mei 2019) hebben op 30 juni jl. een mail ontvangen van het ministerie. In deze mail wordt verzoek gedaan om een formulier over de PAS-melding in te vullen op de site van RVO. Het ministerie heeft deze mail gestuurd, omdat zij willen inventariseren of de gedane PAS-meldingen nog actueel zijn en om deze reden gelegaliseerd moeten worden.

Lees meer


Opinie nieuw beleid Noord-Brabant

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat er in Noord-Brabant een nieuwe coalitie gevormd is. Je hoort dan de berichten aan over de keuzes die, in het coalitieakkoord, gemaakt worden en de veranderingen ten opzichte van het bestaande beleid.

- Boeren krijgen uitstel tot 2024!

- Intern salderen op bedrijfsniveau.

YESSSSS denk je dan, wat een vooruitgang en blij dat er lucht komt voor een sector die toch al van alles over zich heen krijgt.

Als dan de euforie weer wat gezakt is en je de zaken weer wat meer nuchter kunt bekijken, vraag je jezelf af moet ik nu wel zo blij zijn? Natuurlijk ben ik blij dat deze stappen gezet worden, maar bij mij ontstond toch het gevoel van: “Krijg ik nu niet een sigaar gepresenteerd uit eigen doos”?

Lees meer