Gelingadvies
Stalbouw

Voor ondernemers


Stikstofberekening

Wilt u een stikstofberekening?

Neem contact met ons op!

Bel +31 (0) 493 59 75 00 of mail info@gelingadvies.nl

 

Actueel inzicht via klantportaal

Klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL hebben de mogelijkheid om veilig en direct inzicht in de actuele status van hun vergunning te krijgen door in te loggen via ons klantportaal:

 Mijn Dossier

U kunt een account aanvragen via uw adviseur.

Vrijblijvende indicatie van uw stalkosten

Stalcalculator

Voor zowel bestaande klanten als mogelijk toekomstige klanten is het mogelijk om voor een beoogde (uitbreiding van een) stal op basis van een beperkt aantal in te voeren gegevens snel een indicatie te krijgen van de bouwkosten middels onze

 Stalcalculator

Deze is nog volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment alleen nog maar mogelijk is om voor koeienstallen een automatische berekening uit te voeren. Op termijn is dit ook mogelijk voor varkens- en pluimveestallen, wat niet wegneemt dat wij dit op aanvraag ook handmatig voor u kunnen berekenen.

 

Over ons


Welkom op de site van Geling Advies en Stalbouw.NL

Geling Advies en Stalbouw.NL werken sinds 1 juli 2016 samen verder aan de integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. In onze organisatie blijven de beide handelsnamen Geling Advies en Stalbouw.NL gewoon gehandhaafd.

Sinds 1986 is Geling Advies een begrip in de agrarische sector. Haar kennis en dienstverlening op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke ontwikkeling zijn alom geroemd.

Sinds 2007 begeleidt Stalbouw.NL veehouders en de toeleverende industrie in en buiten Nederland bij het ontwerpen van stallen, erfinrichting, ruimtelijke ordening, bouwen en milieu aan veehouders.

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan via een van de vele manieren contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken.

Wij adviseren u graag!

 

Missie


Nieuws


Stikstofberekening

Sinds mei afgelopen jaar (uitspraak Raad van State rondom PAS) gaat het elke dag over stikstof. Het programma AERIUS waarmee de stikstofemissie en -depositie berekend wordt is sinds de 2e helft van januari 2020 na een grondige update weer compleet bruikbaar.

Lees meer


Provincie Noord-Brabant voornemens deadline vergunningsaanvraag uit te stellen

De provincie Noord-Brabant heeft bekend gemaakt om voornemens te zijn om de deadline voor het indienen van een vergunningsaanvraag in het kader van de Verordening stikstof uit te stellen.

Gedeputeerde Rik Grashoff heeft zojuist bekend gemaakt dat de provincie voornemens is om deze deadline met negen maanden uit te stellen van 1 april 2020 tot 1 januari 2021. Ook de datum waarop de stallen gereed moeten zijn wordt verschoven van 1 januari naar 1 oktober 2022.

Het uitstel is nog niet definitief. Over dit voornemen tot uitstel wordt 13 december 2019 gestemd in de Provinciale Staten van de provincie. Pas dan wordt duidelijk of het voornemen tot uitstel voor het indienen van een aanvraag tot 1 januari 2021 en de realisatie van de stal tot 22 oktober 2022 definitief wordt doorgevoerd. Wij zullen u daar nader over berichten.

Lees meer


Datum stikstofbeleid Noord-Brabant aangepast

Afgelopen vrijdag, 25 oktober, hebben Provinciale Staten van Brabant besluiten genomen over de Interim Omgevingsverordening. Onderstaand hebben wij voor u de besluiten nader toegelicht.

Aanvraag omgevingsvergunning en melding verouderde stalsystemen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de datum voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning om verouderde stalsystemen aan te passen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 voor alle diercategorieën. Aanvragen dienen dus vóór april 1 april ingediend te zijn. Op dat moment dient een ontvankelijke aanvraag te zijn uitgewerkt, daarom willen wij u erop attenderen om tijdig met ons contact op te nemen over uw toekomstige bedrijfssituatie. 

Lees meer