Gelingadvies
Stalbouw

Varkens


Onze passie voor de varkensveehouderij is de basis voor een goed advies. Met onze ruime kennis en ervaring in de varkenshouderij zijn wij in staat om samen met u een gedegen bedrijfsontwikkelingsplan op te stellen.

Bekijk Varkens »

Rundvee


De bedrijfsontwikkeling in de rundveehouderij kent vele uitdagingen. Zo beperkt wetgeving bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden, maar biedt dit ook nieuwe kansen. Hoe wij deze uitdagingen aanvliegen leest u hier.

Bekijk Rundvee »

Pluimvee


De pluimveehouderij in Nederland is een zeer gespecialiseerde houderij. De problematiek rond de omgeving vergt een slimme aanpak bij investeringen in duurzaamheid en een gezonde omgeving. Hoe wij u hier in ondersteun leest u hier.

Bekijk Pluimvee »

Tuinbouw


De Tuinbouw is een zeer brede, maar ook zeker een innovatieve tak binnen de landbouw in Nederland. Op dit moment is deze sector zich steeds verder door aan het ontwikkelen.

Bekijk Tuinbouw »

Geiten en schapen


De geitenhouderij ligt momenteel onder een vergrootglas. Met de sector samen zoeken wij naar oplossingen voor de uitdagingen waar de sector mee kampt. Hoe wij dit invullen leest u hier.

Bekijk Geiten en schapen »

Paarden


De paardenhouderij professionaliseert. Er is een groeiende behoefte aan hoogwaardige maneges. Maar niet elke locatie leent zich als manege. Ons team weet de weg.

Bekijk Paarden »

Wat kost mijn koeienstal


Met deze stalcalculator krijgt u op basis van de door u ingevoerde gegevens een indicatie van de bouwkosten.

Bekijk Wat kost mijn koeienstal »

Mestverwerking


Mestverwerking, of het nu op boerderijniveau is of collectief en regionaal, het moet renderen en goed worden geregeld. Hoe wij hierin ondersteunen leest u hier.

Bekijk Mestverwerking »

Zonneparken


De klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat de zoektocht naar duurzame oplossingen hoog op de agenda staat. Dit biedt ook mogelijkheden voor de agrarische sector.

Bekijk Zonneparken »

Pelsdieren


De pelshouderij in Nederland wordt verboden. U moet als voormalig pelsdierhouder nu beslissen over de toekomst van uw locatie. Wat wij hierbij kunnen betekenen leest u hier.

Bekijk Pelsdieren »

Aquacultuur


In de visteelt gaan grote bedragen om. Voordat er kan worden geoogst, liggen er allerlei gevaren op de loer. De basis is een zuiveringstechnisch excellente installatie in een dito gebouw.

Bekijk Aquacultuur »

Insecten


In Nederland is sprake van een groeiende behoefte aan alternatieve eiwitten voor diervoeding. Hierin kan worden voorzien door in eigen land op grotere schaal insecten te gaan kweken. Hoe?

Bekijk Insecten »