Gelingadvies
Stalbouw

Bodemonderzoek


Wij voeren onafhankelijk bodemonderzoeken uit voor de bepaling van een nulsituatie, bodemsanering, nieuwbouwproject, aan- en verkoop van gronden als ook bouwblokvergrotingen.

Bekijk Bodemonderzoek »

Archeologie


Op het moment dat bodemverstorende activiteiten worden voorzien dient vaak een archeologisch onderzoek naar historische voorwerpen in de bodem uitgevoerd te worden.

Bekijk Archeologie »

Funderingsonderzoek


De fundering is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.

Bekijk Funderingsonderzoek »