Gelingadvies
Stalbouw

Bodemonderzoek


De veldwerkzaamheden voor een bodemonderzoek worden uitgevoerd, conform het protocol BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Bemonsteringen vinden in overleg plaats met de opdrachtgever. Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door een AS3000 geaccrediteerd milieulaboratorium.

Wij zijn in staat om onafhankelijk bodemonderzoeken uit te voeren voor de bepaling van een nulsituatie, bodemsanering,  nieuwbouwproject, aan- en verkoop van gronden als ook bouwblokvergrotingen.

De reguliere doorlooptijd bedraagt 4 weken. Mocht u sneller een resultaat willen zien dan is dit zeker bespreekbaar.

Uw adviseur