Gelingadvies
Stalbouw

Bouw; Omgevingsvergunning


Indien u een nieuw bouwwerk wilt oprichten of een bestaand bouwwerk wilt uitbreiden of veranderen is in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Sinds 1 oktober 2010 gaat dit via de omgevingsvergunning. Dit betekent o.a. dat de bouwaanvraag digitaal, via de site van de omgevingsvergunning, ingediend wordt. 

Voor een aantal bouwwerken/verbouwingen is geen omgevingsvergunning bouwen vereist. Dit is o.a. afhankelijk van het soort bouwwerk, de plaats en de afmeting van het bouwwerk. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is terug te vinden of een bouwwerk/verbouwing vergunningvrij is. 

Vergunningvrij bouwen 
Ieder bouwwerk dient te voldoen aan het Bouwbesluit. Ook wanneer het bouwwerk vergunningvrij is, dient het nog te voldoen aan het Bouwbesluit. Het huidige Bouwbesluit is sinds 1 april 2012 van kracht. In het bouwbesluit staan de technische bouwvoorschriften betreffende veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid/milieu. Verder gaat het Bouwbesluit over de verschillende installaties in en om het bouwwerk, over het veilig gebruik van het bouwwerk en over de bouw- en sloopwerkzaamheden.

Uw adviseur


Cor de Vos

Cor de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Cor: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Cor   

V-Card van Cor