Gelingadvies
Stalbouw

Bouw; Omgevingsvergunning


Indien u een nieuw bouwwerk wilt oprichten of een bestaand bouwwerk wilt uitbreiden of veranderen is in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Sinds 1 oktober 2010 gaat dit via de omgevingsvergunning. Dit betekent o.a. dat de bouwaanvraag digitaal, via de site van de omgevingsvergunning, ingediend wordt. Voor een aantal bouwwerken/verbouwingen is geen omgevingsvergunning bouwen vereist.

Bekijk Bouw; Omgevingsvergunning »

Bedrijfs- of plattelandswoning


Voor de bouwaanvraag ten behoeve van een bedrijfs- of plattelandswoning helpen onze architecten van Beness u graag op weg (www.beness.nl). Hierbij hoort in veel gevallen ook een integraal advies bij. Dit gehele pakket verzorgen we graag voor u, zodat u er zelf geen onnodige tijd mee kwijt bent.

Bekijk Bedrijfs- of plattelandswoning »

Constructieve berekeningen


De constructie van een stal bestaat uit het dragende deel van het bouwwerk, bijv. de stalen spanten en de betonnen putten onder een stal. Voordat u met bouwen mag beginnen dient de constructie berekend en uitgetekend te worden.

Bekijk Constructieve berekeningen »

Brandveiligheid


Apparatuur die veel stroom gebruikt heeft een grotere kans op het veroorzaken van brand. In apparatuur zitten vaak elektronische onderdelen, die direct contact maken met het lichtnet. Door stof en vettige neerslag binnenin de apparatuur kan er een stroom gaan lopen die warmteontwikkeling geeft en een brand kan veroorzaken. Om de schade bij brand te beperken vormt in het bouwbesluit (bouwregelgeving) brandcompartimentering een belangrijk onderdeel.

Bekijk Brandveiligheid »

Bouwkundige begeleiding


Wij kunnen u voorzien van een onafhankelijk bouwadviseur, welke nauw betrokken is bij het complete bouwtraject, van de eerste schetsen tot en met de in gebruik name van de nieuwe stal(len). Deze bouwadviseur houdt maximaal rekening met uw eisen, met alle wettelijke eisen voor o.a. welzijn en milieu en alle bouwkundige aspecten.

Bekijk Bouwkundige begeleiding »

Slopen


Voor het slopen waarbij meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt, moet vooraf een sloopmelding worden gedaan. Soms is ook een vergunning nodig, omdat dit expliciet in het bestemmingsplan wordt genoemd.

Bekijk Slopen »