Gelingadvies
Stalbouw

Bouwkundige begeleiding


Wij kunnen u voorzien van een onafhankelijke bouwadviseur, welke nauw betrokken is bij het complete bouwtraject, van de eerste schetsen tot en met de in gebruik name van de nieuwe stal(len). Deze bouwadviseur houdt maximaal rekening met uw eisen, met alle wettelijke eisen voor o.a. welzijn en milieu en alle bouwkundige aspecten. Zo ontstaat voor u als ondernemer een prettige stal waarin prima resultaten behaald kunnen worden.

Onze bouwadviseur stelt bestekken en werkomschrijvingen op en helpt bij de complete voorbereiding van de stal. Dit aan de hand van een goed doordacht en rendabel stalontwerp. Op het bestek kunnen aannemers hun aanbesteding doen en het kan ook als basis fungeren voor de financier. Onze bouwadviseur helpt met het maken van keuzes in onder andere huisvestingssytemen, ventilatiesystemen, roosters, ontmesting, voerinstallatie, enz. Hij houdt steeds scherp de bouwkosten hierbij in de gaten.

Zo ontstaat uiteindelijk een praktische stal en weet u als ondernemer de consequenties van de verschillende opties. Tijdens de bouw zorgt onze bouwadviseur voor kundige, objectieve adviezen en overlegt hij blijvend voor u met de aannemer.

Uw adviseur


Johan de Vos

Johan de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Johan: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Johan   

V-Card van Johan