Gelingadvies
Stalbouw

Brandveiligheid


Apparatuur die veel stroom gebruikt heeft een grotere kans op het veroorzaken van brand. In apparatuur zitten vaak elektronische onderdelen, die direct contact maken met het lichtnet. Door stof en vettige neerslag binnenin de apparatuur kan er een stroom gaan lopen die warmteontwikkeling geeft en een brand kan veroorzaken. Klik hier om naar de “Checklist Stalbranden” en “Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden” te gaan en kijk hoe uw bedrijf er voor staat.

Om de schade bij brand te beperken vormt in het bouwbesluit (bouwregelgeving) brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt uitgegaan van het beheersbaar houden van een eventuele brand. Een bouwwerk wordt dan onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van constructies welke een weerstand hebben tegen brand (WBDBO, Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag). Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat een brand voor een bepaalde periode binnen één compartiment blijft. Eventueel aanwezige deuren in deze constructies moeten zelfsluitend zijn en ook brandwerend. 

De maximale oppervlakte van een brandcompartiment wordt normaliter beperkt door het bouwbesluit. Bij een bouwwerk vallend in de industriefunctie (o.a. veestallen) is dit maximaal 2.500 m² en bij de andere gebruiksfuncties is dit maximaal 1.000 m². Er zijn mogelijkheden om grotere brandcompartimenten te maken door één of meerdere gelijkwaardige oplossingen. Een mogelijke oplossing is een vuurlastberekening. 

Wij kunnen een vuurlast berekening voor u uitvoeren. In overleg met u worden uw plannen en uw wensen besproken waarna een vuurlastberekening wordt uitgevoerd. De resultaten van de berekening worden getoetst en in een duidelijke en overzichtelijke rapportage overlegd.

Uw adviseur


Luc Coenen

Luc Coenen

Bouwkundig Tekenaar

Bel met Luc: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Luc   

V-Card van Luc