Gelingadvies
Stalbouw

Geluidwering gevels


Wanneer een nieuwe woning of kantoor wordt opgericht dient het binnengeluidsniveau aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen. Normaal gesproken is een standaard gevelopbouw voldoende om aan het vereiste geluidniveau te voldoen in de woning of het kantoor. Wanneer de nieuwbouw echter in een drukke lawaaiige omgeving plaatsvindt kan niet meer worden volstaan met een standaard gevelwering. Verzocht zal worden om een gevelweringsrapport te overleggen. Dit om een goed en gezond woon- en leefklimaat te creëren.

Uitgangspunt is dat de geluidbelasting inzichtelijk is gemaakt. Deze kan voortvloeien uit een eerder gemaakte berekening dan wel worden aangeleverd door het bevoegd gezag. Op basis van de bouwtekening wordt vervolgens conform de NEN 5077 aan de hand van de gevelopbouw en de toe te passen materiaalsoorten een berekening gemaakt van de geluidisolatie van de woning.

Indien de geluidwering niet toereikend is worden voorstellen gedaan op welke wijze en/of met welke materialen wel kan worden voldaan.

Hiervan wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen