Gelingadvies
Stalbouw

Insecten


Insectenteelt

Insecten worden al decennia lang op relatief kleine schaal geproduceerd. Willen insecten een goed alternatief worden voor bijvoorbeeld visvoer, dan zijn betrouwbare grootschalige productiesystemen noodzakelijk, om de juiste combinatie van volumes en interessante kostprijzen te bereiken.

Projecten hebben alleen een succesvolle kans van slagen en financiering, als vroegtijdig een keten wordt gevormd van producenten, verwerkers en afnemers met een gedeeld belang. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met de juiste mensen.

Insecten vormen een enorm interessante business case, welke wordt gevoed door 2 drivers.

  • Driver 1 is de nog steeds groeiende wereldbevolking en de daarmee groeiende behoefte aan voeding en in het bijzonder eiwitten. Naar verwachting zal de vraag naar vlees en vis in de komende 10 jaar verdubbelen, o.a. onder invloed van de toenemende welvaart van de BRIC’s landen. De aarde is te klein om deze eiwitten te kunnen produceren. Een van de belangrijke eiwitalternatieven wordt gevormd door insecten. De voerconversie van insecten is 5-10 groter dan dierlijke alternatieven.
  • De 2e driver is dat insecten gevoerd kunnen worden met organische reststromen. Dus niet alleen zijn insecten een hoogwaardig alternatief met een veel betere voerconversie, ze kunnen ook reststromen tot hogere waarde brengen. Dus in plaats van organische reststromen te vergisten kunnen ze indirect (bijv. visvoer) of direct vertaald worden naar consumenten producten. De waardeketen wordt daarmee bijzonder interessant.

Het opbouwen van zo’n nieuwe bedrijfstak vereist een kennisintensieve en gereguleerde omgeving.

Het perspectief in Nederland hiervoor is echter goed vanwege het hoge opleidingsniveau en de wetenschappelijke en toegepaste kennisontwikkeling, waarmee het internationaal voorop loopt. Dat concluderen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en ABN AMRO in de op 8 december 2016 gepubliceerde marktstudie

‘Insectenkweek: kleine sector, grote kansen’

In de voedselkringloop hebben insecten een cruciale rol als natuurlijke verwerker van organisch afval en eitwitbron voor hogere diersoorten. Die schakel is in onze moderne voedselkringloop verdwenen.

Organische reststromen en daarmee (laagwaardige) eiwitten zijn er in overvloed. Een prachtige voedingsbron voor insecten.

Insecten kringloop

 

Uw adviseur


Johan de Vos

"Het bedrijfsmatig houden van insecten staat aan de vooravond van een nieuwe markt in Nederland. Alternatieve eiwitbronnen zijn noodzakelijk om de wereldbevolking in de toekomst te kunnen blijven voeden. Insectenkwekers zullen in de toekomst op voormalige agrarische bedrijfsgebouwen een onderdak kunnen vinden."

Johan de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Johan: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Johan   

V-Card van Johan