Gelingadvies
Stalbouw

Bestemmingsplan "Buitengebied 2018" Boxmeer


Geschreven door: Johan de Vos op 2018-04-12 11:33:32

Graag willen wij u bij deze attenderen op het feit dat de gemeente Boxmeer bezig is met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De kernen vallen hier buiten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt dit plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn tot en met 22 januari 2019, kunnen belanghebbende een zienswijze indienen, als u het niet eens bent met de bestemming of gebruiksmogelijkheden van uw perceel. Wij kunnen u bijstaan met het opstellen van de zienswijze.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op te nemen met ons bureau via 0493 – 597500 of info@gelingadvies.nl. De adviseurs ruimtelijke ontwikkeling van ons bureau zullen u dan bijstaan.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn