Gelingadvies
Stalbouw

Brabant beleid onder de aandacht


Geschreven door: Johan de Vos op 2022-02-03 09:33:51

 

U zult wel denken: Weer een bericht over het voldoen aan het Brabantse beleid voor 2024.

Inderdaad!

We merken dat veel Brabantse veehouders nog niet klaar zijn, of nog niet begonnen zijn, met een plan waarmee voldaan kan gaan worden aan de ammoniakeisen uit de (Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant.

Veel melkveehouders staan voor de keuze voor het wijzigen van het stalsysteem. Over veel systemen is nog van alles op te merken. Zo wordt nog veel gesproken over ontploffende putten in stallen en dat de provincie Noord Brabant daarvoor vast nog wel met iets zal komen.

Daar lijkt het echter niet op!

De kans dat het beleid alsnog zal worden uitgesteld lijkt ook uitgesloten. Om dan op 1 januari 2024 een stal vergund en in werking te hebben wordt een forse uitdaging.

Kansrijke innovatieve stalsystemen

De provincie Noord-Brabant geeft aan zich in te zetten voor kansrijke systemen. Hiertoe is er een lijst met kansrijke systemen gepubliceerd met de status waarin deze systemen zich bevinden: https://www.brabant.nl/-/media/507d933ad0ab438ebcd8ba97c9aa1bc6.pdf

Vanaf bladzijde 5 ziet u systemen voor de melkveehouderij. Daarbij speelt de vraag of het systeem dermate kansrijk is zodat ze voor de deadline datum van 1-1-2024 ingezet zouden kunnen worden.

Om u wegwijs te maken in de verschillende systemen willen we een aantal webinars organiseren. U kunt zich hier voor aanmelden en de deelname is kosteloos. Per webinar sessie zijn er 10 plaatsen beschikbaar voor deelname, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

De webinars duren een uur en een ieder kan tijdens het overleg algemene vragen stellen of ervaringen delen. Tijdens de webinar wordt u meegenomen in de beschikbare technieken aan de hand van een presentatie opzet welke u van tevoren wordt toegezonden. Zeer specifieke vragen kunnen beter in een eigen sessie beantwoord worden.

Webinars:

Dinsdag 15 februari 15:00 uur en 19:30 uur

Donderdag 24 februari 13:30 uur en15:00 uur

U kunt zich per mail via info@gelingadvies.nl aanmelden door uw naam te vermelden en de datum en tijd dat u wilt deelnemen aan de webinar. Op het mailadres waar u zich mee aanmeld zult u een Microsoft Teams link ontvangen en kunt u deelnemen aan de webinar.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn