Gelingadvies
Stalbouw

Brabant maakt spelregels staldering bekend


Geschreven door: Jack Rooseboom op 2017-11-02 10:57:59

Bouw stal

 

Per 1 november is het stalderingsloket van de provincie Brabant officieel geopend. De voornaamste taak van het stalderingsloket is het verlenen stalderingsbewijzen. Veehouders die hun stallen willen uitbreiden hebben een dergelijk bewijs nodig. Met het stalderingsbewijs toont een veehouder bij zijn gemeente aan dat wordt voldaan aan de stalderingsregeling zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant.

De provincie wil met staldering een verdere concentratie van vee in delen van Noord-Brabant tegengaan en tegelijk leegstand van stallen voorkomen. De provincie heeft daartoe in Midden- en Oost-Brabant 6 Stalderingsgebieden ingesteld, waarbinnen stallen 'gestaldeerd' moeten worden. Die gebieden variëren in grootte van 5 tot 11 gemeenten.

Aan het verkrijgen van het stalderingsbewijs zijn regels verbonden. Deze regels heeft de provincie Noord-Brabant vastgelegd in de ‘Beleidsregel staldering Noord-Brabant’. Het stalderingsloket toetst op basis van de door een ondernemer aangeboden bewijsstukken of hij een stalderingsbewijs krijgt. Daarnaast heeft het loket een voorlichtende functie naar boeren, adviseurs en gemeenten. Het loket houdt een overzicht bij van de gesaneerde stallen en uitbreiding van stallen waarvoor een salderingsbewijs is afgegeven. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de uitbreidingslocatie en te saneren veehouderij moeten in hetzelfde stalderingsgebied liggen
  • op het moment van aanvraag moet de te saneren veehouderij daadwerkelijk gesloopt of herbestemd zijn
  • de gesaneerde veehouderij moet op 17 maart 2017 en drie jaar daarvoor legaal en onafgebroken in gebruik zijn geweest (aan te tonen middels de gecombineerde opgaven voor de jaren 2014, 2105, 2016 en 2017)
  • de oppervlakte van de gesaneerde stallen bedraagt ten minste 110% van de uit te breiden oppervlakte
  • bij de gesaneerde veehouderij mag geen gebruik zijn gemaakt van de regeling Ruimte voor ruimte of de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant of een andere sloopregeling
  • voor veehouderijbedrijven welke meedoen aan de stoppersregeling geldt dat er slechts naar rato m2 ingebracht kunnen worden bij het stalderingsloket.
  • het uit te breiden bedrijf moet het stalderingsbewijs aanvragen bij het stalderingsloket en dient binnen 3 maanden na afgifte van het voorlopig stalderingsbewijs een verklaring van de gemeente te overleggen dat er een ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning is ingediend voor het te realiseren dierverblijf. Dan pas zet de provincie het voorlopig stalderingsbewijs om in een definitief stalderingsbewijs.

Om aan het stalderingsbewijs te verkrijgen zal er een aanzienlijke hoeveelheid informatie overleg moeten worden, waarbij de provincie uiteindelijk akkoord moet geven. Het is daarom van belang zo vroeg mogelijk in de procedure inzichtelijk te krijgen welke m2 in te brengen zijn in het kader van de stalderingsregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn