Gelingadvies
Stalbouw

De Brabantse verordening Natuurbescherming dwingt agrarische ondernemers om op korte termijn strategische beslissingen te nemen.


Geschreven door: Geling Advies op 2019-05-01 14:09:26

 

Veel agrarische bedrijven hebben een of meerdere stallen die voor 1-1-2020 aangepast moeten worden.

Wij merken dat veel agrarische ondernemers worstelen met een goed strategisch plan. De termijn waarop de vergunbare aanvraag ingediend moet zijn, staat op 1-1-2020. Voorafgaand aan de aanvraag dient (vaak) nog een tijdrovende procedure te worden doorlopen, namelijk de (vormvrije) MER beoordeling. Het officiële beoordelingstijdspad bedraagt hiervoor 6 weken, maar de praktijk wijst uit dat dit vaak langer duurt. Op de (vormvrije)MER beoordeling dient een besluit genomen te zijn alvorens de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend kan worden. Dit betekent als er een vergunningaanvraag gedaan wordt zonder dit besluit, de aanvraag niet vergunbaar is en niet voldoet aan de gestelde eis. U dient dus rekening te houden met dit extra tijdspad!

Geling Advies staat u graag bij in de stappen die u moet nemen om te voldoen aan het Brabantse beleid. Om een goed plan uit te werken vergt dit ook tijd van onze organisatie. Veel ondernemers stellen het maken van een plan uit tot einde van het jaar, waarmee de haalbaarheid van een vergunbare aanvraag in het geding komt. Om te zorgen dat u niet voor een mogelijke boete komt te staan, willen wij van u vragen om alvast aan te geven wanneer u uw aanvraag wilt gaan doen. Wij gaan daarna een passende planning opstellen zodat uw aanvraag de door de provincie gestelde datum gaat halen.

U kunt daarvoor contact met ons opnemen  meld u aan

Weet u al of uw stal aan de beurt is? Om dit enigszins in beeld te brengen hebben we dit voor u, per dier categorie, inzichtelijk gemaakt.

Intensieve veehouderijen: ( Varkens-, pluimvee-, geiten- en vleeskalverenhouderijen)   

  • Stallen die voor 2005 zijn vergund en daarna niet meer van diercategorie/huisvestingssysteem zijn gewijzigd.

Melkrundveehouderij:

  • Stallen die voor 2000 zijn vergund en daarna niet meer van diercategorie/huisvestingssysteem zijn gewijzigd.
  • Wel of niet beweiden is van invloed op de provinciale doelstelling.
  • Ook jongvee dient aan de norm van 2,5 kg NH3 te voldoen.

Stoppende bedrijven

  • Bedrijven die in het verleden gekozen hebben om niet meer te voldoen aan het besluit huisvesting hebben in het verleden een bedrijf ontwikkelplan (BOP) ingestuurd waarop ze aangegeven hebben te stoppen voor 2020.

Voor deze laatste categorie geldt tevens dat men de vergunning moet gaan intrekken en de functie in het bestemmingsplan passend moet maken bij de resterende (agrarische) activiteiten.

Een stopper die besluit om toch door te gaan, zal voor 1-1-2020 volledig moeten voldoen aan de eisen van de eerder genoemde verordening. Het aangepaste systeem moet ook voor deze datum gerealiseerd zijn.

U kunt via de button contact met ons opnemen maar ons bellen of mailen kan natuurlijk ook.

 

Wij zijn bereikbaar op: 0493-597500

 

Of via: info@gelingadvies.nl

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn