Gelingadvies
Stalbouw

Gemert-Bakel verplicht gezondheidschecklist bij vergunningverlening


Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 09:01:39

Veehouders in de gemeente Gemert-Bakel die hun veehouderij willen uitbreiden of een nieuw bedrijf willen beginnen, moeten in de toekomst eerst een stappenplan doorlopen. Daarvoor wordt de zogenaamde 'Handreiking veehouderij en volksgezondheid' gebruikt. 

De gemeente kan aan de hand van een vaste checklist precies bepalen of nader advies van de GGD wenselijk is voordat vergunningen worden verleend. Er wordt gekeken naar geur, fijnstof, zoönosen (ziekten die van dier naar mens kunnen overspringen), transport en landschappelijke inpassing. Op deze manier kan het aspect volksgezondheid zorgvuldig worden meegewogen. Bovendien is het beter uit te leggen aan de ondernemer waarom een vergunning wordt geweigerd of - andersom - aan omwonenden waarom die wordt verleend.

 

Naast deze handreiking, die voor alle dieren in de veehouderij geldt, heeft het college van B en W besloten bestaande en nieuwe aanvragen van kippen- en varkensbedrijven ook te gaan toetsen op gebied van fijnstof en endotoxines (bacteriële resten). In het 'Endotoxinen toetsingskader 1.0' staat precies hoe om te gaan met ingediende vergunningsaanvragen voor veehouderijen waarbij sprake is van een toename van fijnstof. 

Ontsteltenis van omwonenden
De aanleiding voor dit collegebesluit was de situatie op Muizenhol in Bakel. Tot ontsteltenis van omwonenden waren er plannen om daar een groot geitenbedrijf te beginnen. De angst voor Q-koorts zit er in de regio nog stevig in. Deze ziekte die van geit naar mens kan worden overgedragen, brak in 2009 uit op Grotelseheide, bij een geitenhouder die daar wil uitbreiden en op Muizenhol een nieuw bedrijf wil starten. Veel mensen zijn toen ziek geworden. En vaak zijn ze het nóg. ,,Deze check-list hebben we voor Geitenhol en Grotelseheide ook gebruikt", vertelt wethouder Anke van Extel. Op advies van de GGD heeft toen de gemeente de vergunningen geweigerd.  

Volgens Van Extel komt de gemeente met deze gezondheidschecklist ook tegemoet aan wat de provincie wil. Die heeft in oktober de gemeentes geadviseerd terughoudend te zijn met de vergunningverlening voor uitbreiding van grote varkens- en kippenbedrijven, juist vanwege de gezondheidsaspecten. ,,De volksgezondheid is nu structureel geborgd. We gaan ervan uit dat dit ook landelijk beleid wordt. Dat hebben we natuurlijk het liefst."

De handreiking is opgesteld door de Brabantse Omgevingsdiensten, de GGD en de provincie en met medewerking van de gemeentes Gemert- Bakel, Landerd, Oirschot, Oss, Reusel-De Mierden en Sint Michielsgestel. Beide documenten worden nog aan de raad van Gemert-Bakel voorgelegd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn