Gelingadvies
Stalbouw

Informatieplicht energiebesparing


Geschreven door: Geling Advies op 2018-10-26 09:54:53

 

Vanaf 1 juli 2019 gaat ook voor agrarische bedrijven een meldplicht gelden voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Bedrijven voldoen aan deze verplichting wanneer de maatregelen zijn getroffen per aangewezen type en per aangewezen activiteit voor de bedrijfstak waartoe zij behoren. Deze maatregelen zijn aangewezen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bijzonder in de betreffende wijziging is dat op de genoemde datum ook voor de eerste keer moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen op het bedrijf zijn uitgevoerd.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen en de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls geven. Uit de Nationale Energieverkenning 2017 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt namelijk dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het niet hebben van voldoende informatie over een inrichting is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt. Door een informatieplicht te presenteren, komt de informatie vrij waarmee ook informatie gestuurde handhaving beter mogelijk wordt. Tegelijk moedigt de informatieplicht “het bedrijfsleven” aan om met energiebesparing te starten. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is opgestuurd. Het opsturen van het rapport gebeurt via het eloket van RVO.nl. RVO.nl stuurt het rapport één op één door aan het bevoegd gezag voor een inrichting.

Reden voor de overheid om deze verplichting op te nemen, is om te voldoen aan de klimaatdoelstelling. Hiervoor moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Hoe overh

eden met de naleving op deze bepaling ingaan, weten we nog niet. Wij zien het echter als extra stimulans om inzicht te krijgen in uw huidige en mogelijk toekomstige energieverbruik. Graag helpen wij u hiermee!

 

Informatieplicht energiebesparing

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn