Gelingadvies
Stalbouw

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij


Geschreven door: Geling Advies op 2021-09-08 12:59:29


Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

In het voorjaar van 2022 komt de overheid in het kader van de structurele stikstofaanpak met een vrijwillige opkoopregeling voor veehouders. Deze landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. Het doel van deze regeling is dat er een verbetering ontstaat voor de natuur, meer ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten en dat er natuurvergunningen verleend worden aan PAS-melders.

 

Vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

De Lbv is een vrijwillige regeling waarbij varkens-, rund- en pluimveehouders een subsidie kunnen krijgen om te stoppen met hun bedrijf. De regeling richt zich daarmee op een efficiënte en landelijke vermindering van stikstofneerslag. Hiervoor wordt een bedrag van 970 miljoen euro beschikbaar gesteld. De beslistermijn wordt zes maanden, deze langere beslistermijn komt voort uit de ervaringen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), waar potentiele deelnemers afhaakten vanwege een te korte bedenktijd. Bij over intekening bepaald de overheid welke bedrijven uiteindelijk deel mogen nemen. Dit wordt bepaald op basis van de hoogste stikstofdepositie, zodat bedrijven met een hoge stikstofemissie en dichtbij natura 2000-gebieden voorrang krijgen. De regeling komt nog in september in concept online zodat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van de regeling en hun ideeën hierover kenbaar kunnen maken. Via de website “www.internetconsultatie.nl” kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.

Grondfonds

Tevens wordt er 100 miljoen euro besteed aan het opkopen van grond van deelnemers aan de Lbv. Vrijwillige verkoop van grond door de Lbv-deelnemers is daarbij het uitgangspunt. De pilot is bedoeld om regio’s te ondersteunen bij de grote opgaven in het landelijk gebied. Zo kan aangekochte grond bijvoorbeeld worden ingezet voor het versterken van de natuur of het extensiveren van landbouwgrond. Het grondfonds treedt in werking zodra de eerste tranche van de Lbv in uitvoering gaat. 

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn