Gelingadvies
Stalbouw

Legaal houden PAS-melding


Geschreven door: Geling Advies op 2020-07-10 15:25:30

 

Ondernemers die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan (in de periode 1 juli 2015 – 29 mei 2019) hebben op 30 juni jl. een mail ontvangen van het ministerie. In deze mail wordt verzoek gedaan om een formulier over de PAS-melding in te vullen op de site van RVO. Het ministerie heeft deze mail gestuurd, omdat zij willen inventariseren of de gedane PAS-meldingen nog actueel zijn en om deze reden gelegaliseerd moeten worden.

Via het formulier op de website van de RVO kunt u tot 14 augustus aanstaande aangeven of de gemelde activiteiten nog relevant zijn en u deze wilt laten legaliseren. Als u via het formulier aangeeft dat u de gemelde situatie wenst te legaliseren, zal RVO u op een later moment om aanvullende informatie vragen om de PAS-melding verder te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

-       Aangetoond dient te worden dat de destijds aangevraagde activiteit is gerealiseerd of dat aantoonbaar                      stappen zijn gezet om de activiteit de realiseren.

-       Er wordt nagegaan of de melding is ingediend volgens de destijds geldende regelgeving.

-       Voor de gemelde activiteiten dient de referentiesituatie verder inzichtelijk te worden gemaakt.

-       Een actuele AERIUS-berekening dient te worden aangeleverd.

Ook indien de PAS-melding niet meer actueel is of niet relevant is voor uw bedrijf, kunt u dit aangeven via het formulier.

Wij vragen u om contact met ons op te nemen, indien er een PAS-melding voor uw bedrijf is ingediend. In de meeste gevallen heeft u als aanvrager ook de mail van RVO ontvangen over de gedane PAS-melding. Het zou echter kunnen dat deze e-mail enkel naar ons verstuurd is. Omdat het een algemene mailing betreft, kunnen wij niet achterhalen voor welke locaties de mail verzonden is.

Mocht u twijfelen of er een PAS-melding voor uw bedrijf is ingediend of weet u niet of de gedane melding nog relevant is, neem dan ook gerust even contact op. We kunnen dan samen met u kijken of de PAS-melding destijds voor uw bedrijf van toepassing was en welke gegevens hierin staan opgenomen.

Geling Advies   0493-597500
Stalbouw.NL     0853-012333

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn