Gelingadvies
Stalbouw

Melkveehouders winnen fosfaatzaak: fosfaatreductieplan deels buiten werking gesteld


Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-04 13:19:41

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag oordeelde 4 mei dat de melkveehouders die naar de rechter stapten vanwege de Regeling fosfaatreductie 2017 in hun gelijk staan. De rechter is van mening dat de veehouders financieel worden benadeeld, aldus Linssen Advocaten.

Voor de 5 melkveehouders die een kort geding aanspanden tegen de Regeling fosfaatreductie 2017 is de regeling buiten werking gesteld. De rechter oordeelde dat het een onevenredige last op de eisers legt. 'Hij was niet voorzienbaar en biedt geen enkele compensatie.' De regeling is daarmee onverbindend. 

Inbreuk op eigendom
Het gaat hier dus niet om de fosfaatrechten. Omdat de wetgeving daarvoor nog niet rond is, kunnen er ook geen zaken aangespannen worden. Marieke Toonders zegt: 'De eisers investeerden in grond.' Dat gebeurde nadat de politiek aangaf dat grond een vereiste was voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Later werd dit ingehaald door de introductie van fosfaatrechten op 2 juli 2015, gevolgd door een Regeling fosfaatreductie 2017. 'Onder die laatste regeling moet de afvoer van koeien plaatsvinden.'

Van Dam is aan zet
Daarmee vindt er een inbreuk op het eigendom plaats. Voor de rechter reden genoeg om de regeling onverbindend te verklaren. 'Nu is het aan Van Dam om iets te doen.' Toonders geeft aan dat de uitspraak reden geeft voor veel melkveehouders om het voorbeeld van de eerste 5 te gaan volgen.   

Innovatief uit de knel
Betekende dit ook dat de melkveehouders in afwachting van de zaak, niets gedaan hebben om te voldoen aan de Regeling fosfaatreductie 2017? 'Nee.' Henk Antonissen, innovatief uit de knel, telt onder hun leden een paar melkveehouders die meededen aan deze zaak. 'We wisten dat er een redelijke kans was dat ze de zaak zouden winnen, maar door de hoogte van de boete kun je het risico beter niet nemen.' Het gaat dan om heffingen van duizenden euro's.

Om aan de GVE-regeling te voldoen, zijn koeien verkocht of is er gekozen voor een samenwerking met andere melkveehouders die nog ruimte hadden voor koeien. De uitspraak is goed nieuws, maar de vraag is wel 'hoe nu verder?'   

Henk Aa, biologische melkveehouder in Aver Heino, is één van de melkveehouders die in het gelijk gesteld werd door de rechter. 'Nu overheerst de euforie. De kans dat je van de staat wint is klein, maar het is wel gelukt. In totaal moesten er 27 koeien van ons bedrijf verdwijnen. Ik weigerde drachtige vaarzen weg te doen.' Aa geeft aan dat ze ook gangbare melkveehouders hebben benaderd om mee te doen, maar er was geen animo. Maar niet alleen biologische melkveehouders investeerden, denk aan de Maatlat Duurzame veehouderij en uitbreidingen.     

Wat de rechter Van Dam ook zwaar aanrekende is het ontbreken van een passende regeling voor knelgevallen. 

Wat betekent de uitspraak?
Goumans: 'De vraag is nu wat de reikwijdte van de uitspraak is. De uitspraak en de buitenwerkingstelling geldt ten aanzien van de eisende partijen. Melkveebedrijven die in gelijke omstandigheden verkeren dienen de Staatssecretaris aan te schrijven met een beroep op de kortgedinguitspraak. Een andere optie is om bij een afwijzing van een verzoek om verhoging van het referentieaantal vanwege bijzondere omstandigheden (knelgeval) daarover te gaan procederen of datzelfde te doen bij het opleggen van een heffing.'  

'Nu is het aan Van Dam om iets te doen.' Toonders geeft aan dat de uitspraak reden geeft voor veel melkveehouders om het voorbeeld van de eerste 5 te gaan volgen. Goumans wil vooral weten of het kort geding voor de staatssecretaris reden is om de regeling in te trekken.  

Lees hier de uitspraak.

Bron: boerenbusiness.nl

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn