Gelingadvies
Stalbouw

Nadeelcompensatieregeling pelsdierhouderij en het vervolg van de bedrijfslocatie


Geschreven door: Geling Advies op 2021-02-05 15:05:21


Nadeelcompensatieegeling pelsdierhouderij en het vervolg van de bedrijfslocatie

Per 8 januari 2021 geldt er een verbod pelsdierhouderij in verband met het vervroegd stoppen van de nertsenhouderij. Als pelsdierhouder kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in verband met de eerdere bedrijfsbeëindiging. Voor deze vergoeding is op 1 februari 2021 de definitieve ‘Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij’ vastgesteld.

 

Waaraan moet de pelsdierhouderij voldoen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding?:

 1. Er moet op 28 augustus 2020 een geldige omgevingsvergunning zijn.
 2. Er mag op 28 augustus 2020 geen beschikking tot vaststelling op grond van het besluit verleende subsidie voor ombouw verleend zijn.
 3. Er mag op 28 augustus 2020 geen beschikking tot verlening van sloopsubsidie verleend zijn.
 4. De pelsdierhouder (die in 2020 geen nertsen heeft gehouden) moet aannemelijk maken dat de gebouwen en inventaris op 28 augustus 2020 nog zodanig intact waren dat de productie terstond hervat kon worden.

In onze nieuwsbrief van 24 november 2020 is aangegeven hoe de nadeelcompensatie is opgebouwd. De uitwerking van de nadeelcompensatieregeling is niet gewijzigd bij de vaststelling


De aanvraag voor vergoeding is vanaf 1 maart 2021 in te dienen via een formulier op de website van RVO.  De aanvraag bevat in elk geval de volgende gegevens:

 1. De meest actuele omgevingsvergunning voor het houden van nertsen;
 2. Voor zover van toepassing, de meest actuele natuurvergunning (vergunning Wet natuurbescherming of Verklaring van geen bedenkingen);
 3. Voor zover van toepassing een na 28 augustus 2020 gesloten vaststellingsovereenkomst (de overeenkomst tussen u en een personeelslid m.b.t. afspraken rondom het beëindigen van de arbeidsovereenkomst) met toebehoren;
 4. Een door de pelsdierhouder ondertekende verklaring dat hij het houden van pelsdieren heeft beëindigd.
 5. Gegevens inzake het ondernemerschap van de betrokken persoon of personen en het aantal voltijdse arbeidsplaatsen dat door die ondernemer wordt vervuld, voorzien van een onderbouwing van dat aantal voltijdse arbeidsplaatsen;
 6. Voor zover van toepassing, gegevens m.b.t. een op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 ingediende aanvraag en in dat kader genomen besluiten;
 7. Gegevens over de onderneming, KvK-nummer, vestigingsadres en het rekeningnummer dat op naam van de onderneming of in geval van een eenmanszaak, de eigenaar staat.


Hoe nu verder?:

Als u in aanmerking komt voor de nadeelcompensatie is de eerste stap het aanvragen van de vergoeding, hierbij kunnen wij ondersteuning bieden.

Daarnaast zult u op zoek gaan naar een nieuwe invulling van de bedrijfslocatie. Als u al een idee heeft voor de invulling kunnen wij de haalbaarheid van u idee bekijken, met u onderzoeken en de benodigde vergunningaanvragen verzorgen.

Hebt u nog geen idee voor een nieuwe invulling dan kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden die er op uw bedrijfslocatie zijn, bij u passen en wat erbij komt kijken om het te realiseren. Zo willen wij u graag helpen om de voor u best passende keuze te maken.

Neem voor vragen of een gesprek gerust contact met ons op.

 Geling Advies     0493-597500                                                                     Stalbouw.NL     085-3012333

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn