Gelingadvies
Stalbouw

Nieuwe ammoniak emissiefactoren


Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-02-23 15:36:34

 

Op verzoek van de Nederlandse fabrikanten van emissie-arme vloersystemen hebben wij de kar getrokken in de discussie tussen het ministerie van I&M en de fabrikanten en meetinstanties over de beoordeling van metingen aan ammoniak-arme proefstallen. Het overleg heeft geresulteerd in de conclusie dat aanpassen van gemeten emissiewaarden niet aan de orde is. Dit in tegenstelling tot eerdere intenties van het ministerie. Dit is een gunstig resultaat dat wij vooraf nog niet durfden te hopen!

Medio april 2017 zal van een 7-tal vloersystemen een definitieve emissiewaarde worden gepubliceerd in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Vooruitlopend daarop worden de factoren door Infomil gepubliceerd waardoor bij het aanvragen van een Natuurwetvergunning, milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit alvast kan worden gerekend met de nieuwe waarden.

Ook voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bieden de nieuwe emissiewaarden uitkomst. Wellicht beïnvloedt dit nieuws de keuze van uw emissie-arme stalsysteem.

Wilt u weten wat dit voor uw plannen betekent? Neem dan contact op met uw projectleider van team Geling Advies en Stalbouw.NL. 

In de pers zult u de komende dagen mogelijk het een en ander over dit thema lezen. Voor meer informatie over de achtergronden bij dit nieuws belt u ondergetekende op ons kantoor in Bunnik: 085 - 301 23 33. Mailen kan natuurlijk ook: evdh@stalbouw.nl

Eric van den Hengel
Sr. Adviseur | Directie
Team Geling Advies & Stalbouw.NL


Bron: Infomil

Voorpublicatie definitieve emissiefactoren melkrundvee Rav

Rond 1 april 2017 worden de aanpassingen van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd. Met de fabrikanten van de emissiearme stalsystemen voor melkrundvee is afgesproken om de definitieve emissiefactoren voor te publiceren. Hieronder staan de factoren zoals die naar verwachting zullen worden gepubliceerd. De definitieve factoren vervangen de eerder afgegeven voorlopige emissiefactoren voor deze stalsystemen.

 

De diercategorie A1: melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, wordt als volgt gewijzigd:

 • A 1.10, BWL 2010.31.V4: factor: 7 
  Ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif
 • A 1.14, BWL 2010.35.V5: factor 7 
  Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif
 • A 1.18, BWL 2012.04.V3: factor 8 
  Ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif
 • A 1.21, BWL 2013.01.V2:  factor 7 
  Ligboxenstal met vloer met hellende langsgroeven en V-vormige dwarsgroeven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, en mestschuif
 • A 1.23, BWL 2013.04.V2:  factor 6 
  Ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urine-afvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif
 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn