Gelingadvies
Stalbouw

Nieuwsberichten


Geschreven door: Geling Advies op 2020-12-07 15:58:26

 

Nieuwsberichten:

1. 2024 nieuwe datum aanpassen verouderde stallen Brabant;

2. POP3 Brabant subsidie voor jonge landbouwers;

3. Verlengen datum PAS-melders.

 

1. 2024 nieuwe datum aanpassen verouderde stallen Brabant

Provinciale staten heeft vrijdag 27 november besloten dat de uiterste datum voor het aanpassen van verouderde stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Hierbij komt de datum voor het indienen van de betreffende aanvraag voor de omgevingsvergunning te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de boer zelf om dit tijdig te doen. Wel kan het gunstig zijn voor ondernemers een vergunning vóór 2023 aan te vragen.

Daarnaast wordt nu ook het bedrijf bekeken op bedrijfsniveau en niet enkel op stalniveau. Een bedrijf mag nu gemiddeld genomen, vanaf 2024, per locatie voldoen aan de emissie-eisen. Stikstofuitstoot van verouderde stallen mag dan nog gecompenseerd worden met nieuwe stallen.

 

2. POP3 Brabant subsidie voor jonge landbouwers

Er wordt een nieuwe ronde gestart voor deelname aan de Brabantse subsidieregeling voor jonge landbouwers om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren. Van 7 december 2020 (09:00 uur) tot en met 12 februari 2021 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers binnen het POP3 Brabant programma subsidie aanvragen.

Deze eenmalige subsidie in de vorm van maximaal 20.000 euro wordt toegekend aan de hand van een score vastgesteld op de investeringslijst. Maximaal 30 procent op het totale investeringsbedrag kan worden gesubsidieerd. Sinds de laatste openstelling van de subsidie zijn geen items geschrapt uit de landelijke investeringslijst. Echter is de score van enkele items wel aangepast. Hierdoor komen bijvoorbeeld de emissiearme vloeren voor melkveestallen minder snel in aanmerking voor een subsidie. Er wordt in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld voor de inschrijvingen van deze ronde. Afhankelijk van de score is de kans dat de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd meer of minder uitgesproken. Een uitgebreid overzicht van de investeringen met bijbehorende score vindt u terug in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020. Alleen de beste projecten komen na een selectieronde voor subsidie in aanmerking.

 

3. PAS-melders

Vanwege de grote omvang van het aantal PAS-melders en het belang van de juistheid en volledigheid van de vergunningen is er door het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit besloten om de uiterlijke datum van 31 januari 2021 ten behoeve van het aanleveren van gegevens te verlengen tot 30 april 2021. Wij streven ernaar om de meldingen zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Mocht u naar aanleiding van één van deze onderwerpen vragen hebben neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn