Gelingadvies
Stalbouw

Omgevingswet opnieuw uitgesteld


Geschreven door: Geling Advies op 2021-06-01 13:48:11


Het inwerking treden van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022.

Op 26 mei jl. heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de Omgevingswet. Tijdens het overleg is besloten om de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet nogmaals te verplaatsen van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren, geeft in een kamerbrief aan dat er met name meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel Omgevingswet (ICT-systemen) te realiseren en volledig werkend te krijgen. Het half jaar uitstel van de Omgevingswet moet nog voorgelegd worden aan het parlement, maar lijkt verder zeker te zijn.

De uitgestelde Omgevingswet kan onder andere gevolgen hebben voor ruimtelijke procedures. Tot nu toe diende bestemmingsplanwijzigingen vóór 1 januari 2022 in ontwerp te liggen om deze nog onder de huidige regels te laten vaststellen. Naar verwachting gaat nu gelden dat een bestemmingsplan uiterlijk 30 juni 2022 als ontwerp ter inzage moet zijn gelegd door de betreffende gemeente. Dit kan voor u als initiatiefnemer meer tijd geven om een ruimtelijke procedure nog onder de huidige wetgeving te doorlopen.

Wilt u weten of het uitstel van het inwerking treden van Omgevingswet gevolgen heeft voor uw lopende procedure of een beoogd initiatief? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn