Gelingadvies
Stalbouw

Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel ter inzage


Geschreven door: Geling Advies op 2021-10-27 13:46:45

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Het ontwerp beleidskader inclusief planMER ligt van 12 oktober tot en met 22 november 2021 ter inzage voor zienswijzen. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten stellen het beleidskader vervolgens vast, naar verwachting in het voorjaar van 2022.

https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages/ontwerp-beleidskader-landbouw-en-voedsel-2030

Beleidskader

In het beleidskader zoekt de provincie naar een nieuwe economische, ecologische en maatschappelijke balans en een duidelijk perspectief voor (agrarisch) ondernemers en andere partijen in de Brabantse landbouw- en voedselketen. De grote opgaven op het gebied van landbouw, water, natuur, stikstof, fijnstof en gezondheid vragen om systeemverandering met een langjarige, consistente aanpak. Het beleidskader landbouw en voedsel 2030 moet hiervoor de basis bieden. Het bevat doelen, strategieën en kaders tot 2030 en werkt toe naar een veerkrachtig Brabants landbouw en voedselsysteem, dat toekomstbestendig is en aansluit bij lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid.

Nieuwsbrief oktober 2021

PlanMER

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER is beschreven welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleidskader naar verwachting zal hebben.

Als u een zienswijze wilt indienen kunnen wij u daarbij van dienst zijn, neem dan contact op met ons bureau.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn