Gelingadvies
Stalbouw

Ontwerp Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Deurne ter inzage


Geschreven door: Johan de Vos op 2017-06-09 10:43:01

Er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er vindt een zogenoemde ‘Derde herziening’ plaats. Het ontwerpbestemmingsplan van deze Derde herziening ligt van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage. In die periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de regels beter leesbaar samengesteld. Dit leidt tot een gebruiksvriendelijk bestemmingsplan. Bovendien biedt de Derde herziening meer ontwikkelruimte aan de inwoners en bedrijven in het buitengebied. Ook geeft de Derde herziening duidelijkheid over de begrenzing van het primair agrarisch gebied (primag) en de daarbij behorende mogelijkheden.

Ruimte voor Dynamiek

De komende jaren gaat er in ons buitengebied veel veranderen. Agrariërs zonder opvolging zullen stoppen, meer mensen willen er wonen en er zullen andere (neven)activiteiten gaan plaatsvinden. De gemeente speelt hier op in en maakt deze ontwikkelingen mogelijk onder de noemer Ruimte voor Dynamiek. Deze systematiek biedt voor inwoners en ondernemers in het buitengebied diverse extra ontwikkelmogelijkheden.

Bekijk hieronder de notitie 'Ruimte voor Dynamiek in hoofdlijnen'.

Van een groot LOG naar een kleiner primag

Een ander onderdeel van de Derde herziening is de begrenzing van het nieuwe primag. Het nieuwe primag is aanzienlijk kleiner dan het huidige landbouwontwikkelingsgebied. Hierdoor ontstaan er meer omschakelmogelijkheden voor (agrarische) bedrijfswoningen. Veel van deze locaties vallen, na vaststelling van het bestemmingsplan, immers buiten het nieuwe primag. Binnen het nieuwe primag staat de (door)ontwikkeling van de agrarische sector voorop. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere functies binnen dit gebied. Het is dus toegestaan om andere agrarische- en daarvan afgeleide functies toe te laten in het primag. Blijven wonen in een bedrijfswoning binnen het primag is, onder voorwaarden, mogelijk.

Bekijk hieronder de notitie 'Begrenzing Primair agrarisch gebied'.

Recreatieve activiteiten

De gemeente wil mensen die met een recreatieve (neven)activiteit aan de slag willen gaan in het buitengebied zo goed mogelijk faciliteren. Voor zoveel mogelijk recreatieve (neven)activiteiten geldt dat de ondernemer hiervoor geen verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan meer hoeft aan te vragen, maar een relatief eenvoudige omgevingsvergunningprocedure kan volgen. Verder zijn de ontwikkelmogelijkheden verruimd.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerp van de Derde Herziening bestemmingsplan Buitengebied kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Klik op deze website op 'Start de kaart'. Vervolgens kunt u zoeken op adres of op 'Deurne'. Zo kunt u inzoomen op het bestemmingsplan Buitengebied.

Bekijk hier de officiële bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan van donderdag 8 juni 2017.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn