Gelingadvies
Stalbouw

Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2018 ligt ter inzage


Geschreven door: Johan de Vos op 2017-11-21 16:21:17

Gemeente Gemert-Bakel is bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan v oorziet het gehele buitengebied. De zeven kernen vallen hier buiten.

Van 13 november 2017 tot en met 27 december 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2018” met het bijhorende milieueffectrapport ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens twee inloopavonden zijn de plannen in te zien:

  • 29 november 2017 vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis
  • 7 december 2017 vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in het Parochiehuis in Bakel (Gemertseweg 2, Bakel).

Voor het apart inzien van de plannen kan een afspraak gemaakt worden bij de gemeente. Digitaal kunnen de plannen ingezien worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nieuw bestemmingsplan

De reden van de herziening is voornamelijk dat het bestemmingsplan dient te voldoen aan de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant, specifiek de voorwaarden voor de ontwikkelingsruimte van de veehouderij. Met name gaat het hier om de stop op de verdere uitbreiding van geitenhouderijen. Daarnaast wordt het bestaande VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) in het bestemmingsplan opgenomen en komt de plattelandswoning in aanmerking om verwerkt te worden in het bestemmingsplan. Tevens is de ammoniakemissie per locatie vastgelegd. Tot slot is er behoefte aan actualisatie van verschillende kleinere punten in het huidige bestemmingsplan.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 27 december 2017, kunnen belanghebbende een zienswijze indienen. Omdat een kleine verandering in het bestemmingsplan al grote gevolgen kan hebben voor een locatie, is het belangrijk om goed na te gaan wat er voor uw locatie veranderd. Als u het niet eens bent met de bestemming of gebruiksmogelijkheden van uw perceel kunt u dit verwoorden in een zienswijze. Wij kunnen u bijstaan met het opstellen van de zienswijze.

Inloopdag

Omdat het belangrijk is dat het bestemmingsplan klopt met de voor u gewenste situatie houdt Geling Advies een inloopdag waarbij u samen met een adviseur van Geling Advies uw situatie kunt controleren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de bouwblokgrootte, maar vooral ook naar de voor u geldende regels van het bestemmingsplan Buitengebied.

De inloopdag is te bezoeken op woensdag 29 november van 8.00 uur tot 19.00 uur, in het kantoor van Geling Advies BV (Burgemeester Wijtvlietlaan 1 te De Rips). Hierbij is het eerste half uur advies gratis. Wanneer het gesprek langer duurt, zal de overige tijd in rekening gebracht worden. Indien mogelijk verzoeken wij u om een afspraak te maken, om de dag te plannen. Wanneer u verhinderd bent op deze dag, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met een van onze adviseurs.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op te nemen met ons bureau via 0493 – 597500 of info@gelingadvies.nl. De adviseurs ruimtelijke ontwikkeling van ons bureau zullen u dan bijstaan.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn