Gelingadvies
Stalbouw

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de nertsenhouder


Geschreven door: Geling Advies op 2022-05-09 11:39:04

 

Sinds het verbod op de pelsdierhouderij is de nertsenhouder versneld voor een aantal moeilijke keuzes komen te staan. Omdat de bedrijfslocatie niet langer als nertsenhouderij gebruikt kan worden, moet nagedacht worden over een nieuwe invulling van een locatie. Dit kan een lastige keuze zijn. Een aantal belangrijke afwegingen moeten hierbij worden gemaakt. Een nieuwe invulling is deels afhankelijk van wat past bij jou als persoon en er moet ook financieel gezien een mooi plaatje ontstaan. Daarnaast ben je echter afhankelijk van bijvoorbeeld beleid van gemeentes en de directe omgeving of jouw gewenste invulling ook daadwerkelijk mogelijk is. Om duidelijk te krijgen waar met name bij dit laatste punt de mogelijkheden en aandachtspunten liggen, hebben wij gezamenlijk met de NFE een aantal bijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten nemen wij de ondernemers stap voor stap mee in concreter kunnen bepalen welke invulling aan de locatie kan worden gegeven. 

Opzet bijeenkomsten en vervolg

In de eerste bijeenkomsten zijn de ondernemers meegenomen in een aantal specifieke aandachtspunten die in het proces langskomen zoals subsidieregelingen en extern salderen. Daarnaast is in zijn algemeenheid toegelicht welke stappen wij normaal gesproken met een ondernemer langs gaan om te bepalen welke activiteiten mogelijk zijn. Dit komt globaal neer op de volgende stappen:

  • Wat kan er nu op uw locatie?
  • Wat zit er in de omgeving van uw locatie?
  • Wat voor mogelijkheden biedt het beleid op uw locatie?

In de vervolgbijeenkomsten gaan wij met de ondernemers nog verder in op deze stappen. Hierbij wordt ook gekeken naar het specifieke beleid van de gemeenten waar de nertsenhouderijen zijn gelegen en komen concrete voorbeelden aan bod omtrent de passendheid van functies in de omgeving. De vervolgbijeenkomsten staan gepland op, 31 mei, 7  en 14 juni.

Mocht je hier ook graag bij aanwezig zijn? Neem gerust contact op.

Tot slot is er ook nog subsidie beschikbaar om advies te geven voor jouw specifieke locatie. Mocht je ook hier interesse in hebben, dan horen wij het graag. 

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn