Gelingadvies
Stalbouw

Opinie nieuw beleid Noord-Brabant


Geschreven door: Johan de Vos op 2020-06-30 08:15:09

 

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat er in Noord-Brabant een nieuwe coalitie gevormd is. Je hoort dan de berichten aan over de keuzes die, in het coalitieakkoord, gemaakt worden en de veranderingen ten opzichte van het bestaande beleid.

- Boeren krijgen uitstel tot 2024!

- Intern salderen op bedrijfsniveau.

YESSSSS denk je dan, wat een vooruitgang en blij dat er lucht komt voor een sector die toch al van alles over zich heen krijgt.

Als dan de euforie weer wat gezakt is en je de zaken weer wat meer nuchter kunt bekijken, vraag je jezelf af moet ik nu wel zo blij zijn? Natuurlijk ben ik blij dat deze stappen gezet worden, maar bij mij ontstond toch het gevoel van: “Krijg ik nu niet een sigaar gepresenteerd uit eigen doos”?

Ten opzichte van andere provincies is het Brabantse beleid nog steeds veel strenger en met een veel korter tijdspad! In andere provincies wordt immers van 2028 uitgegaan.

Nog een fenomeen wat andere provincies niet kennen; alleen in Noord Brabant moet een intensief bedrijf, per deelgebied stalderen. Over de spelregels hieromtrent zou je jezelf af kunnen vragen of hier geen kansen zijn gemist. Er zijn behoorlijk veel stallen die leeg staan en waar vaak ook nog asbest op het dak ligt. Deze stallen zijn  echter uitgesloten! Als je voor staldering in aanmerking wilt komen moet het bedrijf tot maart 2017 nog dieren hebben gehad. Het gevolg is dat de “modernere” stallen verdwijnen en de oude, soms op instorten staande gebouwen, nog altijd blijven staan.

Vooralsnog is de Interim Omgevingsverordening nog niet aangepast en gelden de eisen zoals die door het voorgaand bestuur zijn gesteld.  Dit zal nog door de nieuwe coalitie aangepast moeten gaan worden. Ik ben daarbij benieuwd naar de details van uitwerking. Gaat er ruimte komen voor ontwikkelingen die nu, bij pluimvee tot soms op één honderdsten achter de komma, niet (meer) mogelijk zijn? Zijn de stappen die een melkveehouderij moet zetten nog steeds gefaseerd, maar ook met een andere tijdspad?

De boer krijgt nu zelf de verantwoording om zijn vergunning aan te vragen en zijn bedrijf voor 2024 conform de Interim Omgevingsverordening in werking te hebben. Gezien het tijdspad wat nodig is om een vergunningaanvraag met een bestemmingsplanwijziging te doorlopen is het al meteen weer vijf voor twaalf.

Het agrarische ondernemersklimaat is veranderd van iets willen naar iets moeten!

Ik hoop dat de nieuwe coalitie met een praktische bril naar de regelgeving gaat kijken en ook de samenhang ziet die nu vaak ontbreekt.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn