Gelingadvies
Stalbouw

Reactie Interimwet veedichte gebieden


Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-02 11:46:02

In het wetsvoorstel veedichte gebieden krijgen provincies meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is dinsdag 11 april 2017 van start gegaan. U kunt reageren tot en met 23 mei 2017. 

Download hier de door ons opgestelde reactie. U kunt de reactie vervolgens ondertekenen met uw naam en adresgegevens, waarna u uw ondertekende reactie kunt indienen via de website: https://www.internetconsultatie.nl/interimwetveedichtegebieden/reageren . 

Meer over dit onderwerp is te vinden met op de websites:

Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit bericht, kunt u contact opnemen met ons bureau: 0493 - 597 000.

Invoering Omgevingswet

Het wetsvoorstel loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Dit is één wet, die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt en volgens planning in 2019 van start gaat. Na de invoering zal de interimwet veedichte gebieden opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.

De internetconsultatie van de wet loopt van 11 april tot 23 mei 2017. Eind juni is een bestuurlijk overleg met VNG en IPO over de resultaten van de consultatie en wordt in het kabinet besproken of het wetsvoorstel kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn