Gelingadvies
Stalbouw

Saneringsregeling varkenshouderij


Geschreven door: Johan de Vos op 2019-06-03 12:30:34

In navolging van de ROK regeling komt binnenkort de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Naar alle verwachtingen opent deze regeling medio augustus en sluit hij 6 weken na openstelling.

De regeling voorziet in het uit de markt nemen van varkensrechten in de overschotgebieden. De varkensrechten worden dus doorgehaald en niet herverdeeld, zoals in de ROK regeling.

Om mee te kunnen doen zijn er diverse voorwaarden:

  • Het betreft alleen varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost;
  • Het bedrijf moet volledig het intensieve gedeelte slopen dus ook andere intensieve takken naast de varkenshouderij;
  • De rangschikking vindt plaats op basis van geurscore. De bedrijven met de hoogste scores komen als eerste in aanmerking en er is tevens een drempelwaarde van 0,4;
  • U hebt zich in het verleden niet aangemeld voor de stoppersregeling middels een bedrijfsontwikkelingsplan, waarbij uit gegaan is om te stoppen in 2020;
  • De locatie dient de afgelopen 5 jaar onafgebroken in productie te zijn geweest.

De regeling bestaat uit twee componenten:

  • Er wordt een marktconforme vergoeding betaald voor ingeleverde varkensrechten;
  • 65% van het waardeverlies van de stallen wordt vergoed. Dit wordt forfaitair bepaald volgens het principe van de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Als u zich aangemeld en een beschikking heeft ontvangen en besluit om mee te doen met de regeling dient u het bedrijf binnen 8 maanden (ná beschikkingsdatum) volledig te hebben beëindigd. Vanaf dat moment mogen er dus géén dieren en ook géén mest meer aanwezig zijn op de locatie.

U dient uw omgevingsvergunning in te trekken en middels een sloopvergunning de bedrijfsgebouwen te slopen en het sloopafval af te voeren. Dit moet 14 maanden na de beschikkingsdatum afgerond zijn.

Daarna kan er nooit meer een intensieve veehouderij op deze locatie gestart worden, ook niet als de locatie van eigenaar veranderd.

Het is raadzaam om alvast te kijken of deze regeling voor u interessant is. Wij kunnen u helpen met het proces en de berekeningen van de geurscore. Heeft u afspraken met bijvoorbeeld een afnemer van groene energie, voor de zonnepanelen op uw dak, dan heeft het gebruikmaken van deze regeling daar ook gevolgen voor.

Naast deze keuze speelt er natuurlijk ook een fiscale overweging. Bespreek alles, als u deze regeling overweegt, daarom ook met uw accountant, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn