Gelingadvies
Stalbouw

Stalderen in de praktijk


Geschreven door: Geling Advies op 2018-02-19 13:47:33

 

Eind 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant de spelregels omtrent staldering bekend gemaakt. De verplichting tot staldering houdt in dat binnen een aangeduid stalderingsgebied de toename van de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij binnen een bouwperceel uitsluitend wordt toegestaan als elders in het gebied de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij is afgenomen met tenminste 110%. Of dit op de juiste wijze gebeurt wordt getoetst door het stalderingsloket dat sinds 1 november in werking is voor de afgifte van het stalderingsbewijs.

Hoe werkt het nu in de praktijk?

We kennen in dit proces 2 partijen: de uitbreider en de saneerder. De uitbreider is de partij die het oppervlak dierenverblijven voor een hokdierhouderij (stalruimte) wenst uit te breiden. De saneerder is de partij die de benodigde vierkante meters ‘levert’ middels de sanering van een dierenverblijf door sloop dan wel herbestemmen.

De uitbreider is diegene die bij een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een toename aan stalruimte, een stalderingsbewijs dient te overleggen voor het extra oppervlak dierenverblijven. De uitbreider is dus de initiatiefnemer die op zoek moet naar een saneerder.

De saneerder kan kortweg 2 scenario’s kiezen om stalruimte te kunnen aanbieden; slopen of herbestemmen. Bij slopen is het eenvoudig om te voldoen aan de stalderingsvoorwaarden die door de provincie gesteld worden. Het aanleveren van het sloopbewijs en de bewijsstukken dat de stalruimte tot 17 maart 2017 volledig in gebruik was voldoen dan. Bij het herbestemmen (zonder sloop) gaat het over een veel langer tijdspad. Er wordt pas voldaan aan de stalderingsvoorwaarden als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Een bestemmingsplanwijziging heeft een tijdstraject van 6 maanden tot een jaar of nog langer. Pas daarna kan de uitbreider deze stalderingsmeters verzilveren. Daarbij dienen dan ook de bewijsstukken overgelegd te worden dat de gesaneerde stalruimte volledig in gebruik was op 17 maart 2017. In geval sprake is van een stopper telt de staloppervlakte van het dierenverblijf alleen mee, voorzover dit past binnen een ingediend en door de gemeente geaccordeerd bedrijfsontwikkelplan.

Omdat er sprake is van 2 verschillende scenario’s met een verschillend tijdstraject, is staldering een ingewikkeld proces, waarbij het samenbrengen van uitbreider en saneerder een uitdaging vormt.

Hebt u daarom vragen over Stalderen of wilt u uw bedrijf uitbreiden of saneren, bel dan met een van onze adviseurs. Zij kunnen u bijstaan in het kiezen van het juiste plan van aanpak.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn