Gelingadvies
Stalbouw

Stappenplan na deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij


Geschreven door: Johan de Vos op 2020-11-09 08:05:56

 

Neemt u met uw bedrijf deel aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Onderstaand hebben wij een overzicht gegeven van de dingen die binnen acht maanden na deelname geregeld moeten zijn.

U hebt besloten om deel te nemen aan de saneringsregeling varkenshouderij. Dit was een pittig besluit en nu deze gevallen is, zullen er nog aardig wat zaken volgen. Praktisch gezien stopt u met insemineren van de zeugen of stopt u met opleggen van nieuwe dieren. U draait het bedrijf leeg. In de tussentijd zullen er zaken in gang gezet moeten gaan worden. Een aantal zaken dienen ook al 8 maanden na de beschikkingsdatum gebeurd te zijn.


De vergunningen moeten ingetrokken zijn;

 • Het bestemmingsplan moet worden aangepast naar de nieuwe situatie;
 • De varkensrechten dienen ingetrokken te worden;
 • De uitbetaling moet worden aangevraagd;
 • Vaststelling aanvragen en gereed melding;


Intrekken vergunning
De vergunning voor het intensieve gedeelte van het bedrijf zal actief ingetrokken moeten worden.
Er zal een aanvraag gedaan moeten worden voor de activiteit die na het beëindigen van de var-
kenshouderij nog op de locatie zal gebeuren. Let op deze procedure kan net zo lang duren als het
verkrijgen van een vergunning. Bij het slopen van de bestaande gebouwen zal er een sloopmelding
gedaan moeten worden. Hierbij komen mogelijk wat onderzoeken om de hoek. Indien er nog as-
besthoudende daken zijn zal hiervoor een asbestinventarisatie rapport opgesteld moeten worden.
Daarnaast dient aangetoond te worden dat er geen beschermde diersoorten nadelige gevolgen
ondervinden van de sloop. Dit kan middels een Quickscan flora en fauna worden onderzocht.


Wijzigen bestemmingsplan
Tegelijkertijd zal het bestemmingsplan omgezet moeten worden. Omdat de één besluit dat er op
zijn locatie woningen gaan komen en de ander besluit dat hij iets heel anders wil gaan doen op
zijn locatie, wordt dit voor iedereen anders.

Dat er actie moet worden ondernomen is wel voor iedereen hetzelfde.

Dit is vaak de langst lopende procedure dus als er een besluit genomen is wat er in vervolg op de
locatie gaat gebeuren is het raadzaam hiermee te beginnen.


Varkensrechten laten vervallen
Het beste is om begin 2021 dit te gaan doen. Dit jaar duurt nog maar kort en omdat de dieren dit
jaar nog aanwezig zijn geweest moeten daar ook de varkensrechten voor beschikbaar zijn. Als er
al gedurende 2020 minder dieren gehouden zijn dan kunt u nog besluiten om een gedeelte van
de rechten te verleasen. In 2021 heeft u waarschijnlijk ook nog wat dieren en daar zijn dus ook nog
wat rechten voor nodig. Dan zal er een verzoek opgesteld moeten worden om uw varkensrechten
te laten vervallen. Dit verzoek zal naar RVO gezonden moeten worden. In het beschikbare formulier
geeft u aan hoeveel dierrechten u wilt laten vervallen. Er staat ook bij hoeveel dierrechten nog in
het lopende kalenderjaar wilt benutten. De rechten zijn daarmee nog het gehele jaar 2021 te be-
nutten ook al komen ze te vervallen.

Uitbetaling aanvragen
Het bedrag wat u op uw beschikking heeft staan is de waarde op het moment van aanmelden.
Omdat er inmiddels ongeveer een jaar verstreken is zal dit bedrag iets anders uitpakken dan dat
er op de beschikking staat. De hoogte van de uitgekeerde waarde wordt bepaald op het moment
dat u de dieren hebt geruimd en de putten leeg zijn. OP HET MOMENT DAT DE DIEREN WEG
EN DE PUTTEN LEEG ZIJN MOET DIT GEMELD WORDEN. Per maand dat dit langer duurt wordt
het subsidiebedrag naar beneden aangepast. Er zijn mogelijkheden om alvast een voorschot te
vragen om de kosten van het traject te kunnen betalen.

RVO zal op dit moment de berekening gaan maken over de hoogte van de uit te keren bedragen.
Daarnaast zullen ze alle zaken gaan controleren. Ook de gemeente is een partij die in deze controle
betrokken zal worden. Zij zijn van alle procedures op de hoogte.


Vaststelling aanvragen en gereed melden
Binnen 24 maanden na de beslissing heeft u de productiecapaciteit gesloopt en verwijderd. Daarna
vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Heeft u de dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mest-
kelders laten slopen en verwijderd, dan heeft u hierna 13 weken de tijd om vaststelling van uw
subsidie aan te vragen. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag krijgt
u een controle. Deze gaat over het laten slopen en verwijderen. Blijkt bij de controle dat de ge-
bouwen gesloopt en verwijderd zijn dan stelt RVO de subsidie vast.


Samengevat:
Vergunningen en bestemmingsplan:

 • Omgevingsvergunning wijzig en/intrekken
 • Bestemmingsplan wijzigen
 • Natuurbeschermingswet wijzigen/intrekken
 • Sloopmelding
  • Quickscan Flora & Fauna
  • Asbestinventarisatierapport


Varkensrechten:

 • Laten vervallen middels formulier RVO in 2021


Uitbetaling aanvragen;

 • Hiermee stelt u de hoogte van het subsidiebedrag vast en geeft u aan geen dieren meer te hebben.

 

Vastelling en gereed melden

 • 13 weken na sloop of herbestemming uiterlijk 24 maanden na de beschikkingsdatum.

 

Hulp nodig?
Bij al bovengenoemde zaken kan Geling Advies u ondersteunen Uw adviseur neemt met u contact op.

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn