Gelingadvies
Stalbouw

Stikstofberekening


Geschreven door: Geling Advies op 2020-02-11 07:46:42

 

Sinds mei afgelopen jaar (uitspraak Raad van State rondom PAS) gaat het elke dag over stikstof. Het programma AERIUS waarmee de stikstofemissie en -depositie berekend wordt is sinds de 2e helft van januari 2020 na een grondige update weer compleet bruikbaar.

Voor veehouderijbedrijven is ammoniak (NH3) emissie al jaren onderdeel van de milieuvergunningen en Wet natuurbeheer. Naast ammoniak vormen stikstofoxiden (NOx) een negatief effect op natura-2000 gebieden. Deze stikstofoxiden werden tot nog toe niet altijd meegenomen in de berekeningen in AERIUS. Nieuw is dat het bevoegd gezag nu naast de berekening van ammoniak ook vragen om berekeningen van stikstofoxiden. Bronnen zoals verkeersbewegingen en stookinstallaties zorgen voor deze uitstoot en deze moeten dus worden meegenomen in alle aanvragen. Voor reeds verleende vergunningen verandert er niets, dit is van toepassing bij lopende en toekomstige aanvragen. Bij aanvragen met uitbreidingen en/of verbouwprojecten moet er ook een berekening apart van de aanlegfase aangeleverd worden. Met onderstaande gegevens willen we u aangeven welke bronnen er binnen het bedrijf zijn en welke informatie er nodig is voor het maken van een stikstofberekening.


Welke bronnen van stikstofoxide komen we tegen?

-          Transportbewegingen van mengvoer-, mest-, melk-, veewagens e.d.

-          Het stationair draaien op locatie, tijdens het laden en/of lossen van hiervoor vermelde

            vrachtwagens.

-          Transportbewegingen van bezoek, denk aan dierenarts, handelaar, bedrijfsadviseurs, e.d.

-          Transportbewegingen en stationair draaien van eigen trekker, shovel, mengvoerwagen, e.d.

-          Cv-ketels, aggregaat, warmtekrachtkoppelingen e.d.

Tijdens de aanlegfase komen, naast voorgenoemde bronnen, er ook nog bouwkranen, graafmachines, enz. bij.


Welke informatie hebben we nodig?

-          Het aantal keren dat vrachtwagens, busjes, personenauto’s, enz. het bedrijf per jaar bezoeken.

-          Hoeveel tijd en brandstof wordt er verbruikt tijdens stationair draaien op het bedrijf.

-          Wat is het bronvermogen (kW) en bouwjaar van de eigen machines zoals trekkers,

            voermengwagen en shovel.

-          Wat is het gasverbruik en type van de Cv-ketels.

 

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet en neem contact op met een van onze adviseurs.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn