Gelingadvies
Stalbouw

Te pas en te onpas... De PAS feit of fictie?


Geschreven door: Geling Advies op 2018-07-02 08:55:52

 

Het dossier ammoniak speelt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Op dit moment is de uitstoot van ammoniak geregeld in de Wet ammoniak en veehouderij, het Besluit emissiearme huisvesting en is de Programmatische Aanpak Stikstof in het leven geroepen om de gevolgen van ammoniak op beschermde natuur te regelen. Met dit laatste is ook de daadwerkelijke handel in ammoniakrechten tot een eind gekomen.

Maar ook de PAS leidt tot onrust. Zou op 1 juli 2018 de tweede PAS-periode van start gaan waarbij er nieuwe ontwikkelingsruimte komt voor de agrarische bedrijven, nu wordt dat minimaal het najaar. Vanwege technische aanpassingen van het rekenprogramma Aerius lijkt het er op dat mogelijk bij enkele Natura-2000 gebieden ook al een deel van de tweede PAS-periode is gebruikt en dit najaar wordt een belangrijke uitspraak verwacht ten opzichte van de PAS door het Europese Hof. Overleeft de PAS dit en wordt het een feit of kan het toegevoegd worden als zoveelste fictie in het ammoniakdossier?

Inmiddels voeren provincies en omgevingsdiensten controles uit bij agrarische bedrijven om te beoordelen of de aangewende ontwikkelingsruimte daadwerkelijk wordt benut. Met name bij de groep van melkveehouders zal dit tot spanning en onrust leiden doordat er vaak in plaats van een verwachte toename minimaal een standstill is opgetreden als gevolg van de fosfaatregelgeving.

Vanwege de nu geldende regelgeving vindt uitbreiding van stallen veelal via een emissiearm huisvestingssysteem plaats waardoor het vasthouden van de ammoniakrechten soms een lastig verhaal kan worden. Waar we vroeger pleiten om deze rechten vooral vast te houden, blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig zeker als het gaat als de afgelopen jaren ontwikkelingsruimte is toegekend. Deze ontwikkelingsruimte moet veelal binnen een termijn van 2 jaar worden benut.

Een algemene oplossing is niet te geven; dit vereist maatwerk per situatie en goed overleg tussen ondernemer, adviseur en de provincie. Niets doen en afwachten is een mogelijkheid, maar niet altijd aan te bevelen. Uw bedrijf is een keer aan de beurt! Wees hierop voorbereid en onderneem zelf de eerste stap door samen met ons te kijken naar uw situatie en een totale vergunningcheck te doen!

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn