Gelingadvies
Stalbouw

Tussenstand onderzoek emissie van fijn stof


Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-18 16:02:44

 

Woensdag 13 februari zijn tijdens het Fijnstof Event in Barneveld door Dick Heederik van de Universiteit Utrecht en Rik van de Weerdt namen de GGD Gelderland-Midden presentaties gegeven over de relatie tussen fijn stof vanuit de agrarische sector en gezondheidseffecten. Het onderzoek van Rik van de Weerdt heeft zich gericht op het gebied De Gelderse Vallei. Vervolgens werden door Jan Workamp namens het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij en Hilko Ellen namens de WUR de uitgangspunten van het doel en de opzet van het fijn stof onderzoek en de voorlopige resultaten gepresenteerd.

Na het tot stand komen van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in december 2016, is in het voorjaar van 2017 het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) opgericht. Zowel fabrikanten als agrarische ondernemers konden zich melden. Hierdoor werden zowel nieuwe technieken ontwikkeld als stallen aangemeld waar de proeven plaats konden vinden. Bij de selectie van nieuwe technieken is vooral gekeken naar haalbaar- en betaalbaarheid, toepasbaarheid in nieuwe én bestaande stallen en of er ook sprake is van verbetering van het binnenklimaat. Uiteindelijk heeft het geleid tot een selectie van tien technieken die in de praktijk worden uitgetest. Het streven is om de metingen van de verschillende systemen dit najaar af te ronden en voor zover mogelijk in het voorjaar van 2020 op de Rav-lijst te krijgen als nageschakelde techniek. Het betreffen overigens reductiepercentages die ten opzichte van de metingen naar beneden zijn bijgesteld doordat de technieken in één en niet in verschillende stallen bemeten zijn. De technieken zijn met name gebaseerd op ionisatie (het aantrekken van stofdeeltjes) en filtering. De investeringen variëren van € 0,10 tot € 3,50 per dierplaats en de jaarlijkse kosten van een paar €-cent tot € 0,50 per dierplaats. Hierbij wel de opmerking dat er technieken zijn met hoge kosten, maar ook hoge reducties. Daarom zijn de kosten ook uitgerekend per 10% geschatte reductie. De verschillen tussen de technieken worden dan veel kleiner. Onderstaande resultaten die werden gepresenteerd zijn gebaseerd op de voorlopige meetresultaten:

Voorlopige resultaten emissiereductie

Uit de lezingen kwam naar voren dat de emissie van fijn stof van zowel de pluimvee-als ook de varkenshouderij een bijdrage levert aan de concentratie van fijn stof in de lucht. Fijn stof (en dan het zogenaamde primaire fijn stof) afkomstig van de agrarische sector kent hierin specifieke eigenschappen die bijdragen aan de nadelige effecten vanwege het vrijkomen van endotoxinen, micro-organismen en virussen. Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden waarbij ons advies aan u is om niet te snel tot investeringen  over te gaan. Het is met name in uw belang dat er technieken worden toegepast die binnen de ontwikkeling van uw bedrijf passen en ook een bijdrage leveren aan het binnenklimaat in de stal waarbij er positieve effecten optreden voor de gezondheid van mens en dier.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn