Gelingadvies
Stalbouw

Update PAS


Geschreven door: Geling Advies op 2018-10-23 13:44:50

 

Update PAS

22 oktober heeft minister Schouten in een kamerbrief een tussenevaluatie van de programmatische aanpak stikstof uiteen gezet. Belangrijke constatering van de onderzoekers is dat de uitvoering van bron-en herstelmaatregelen op gang is gekomen en dat iets meer dan een kwart hiervan is uitgevoerd. Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden is en blijft haalbaar. Kritisch punt in deze tussentijdse evaluatie is dat bij de emissiebeperking in de landbouw, vetraging is in de maatregelen voor mestaanwending en is de uitvoering en het effect van voer-en managementmaatregelen nog niet inzichtelijk. Ondanks de toepassing van diverse emissiearme huisvestingssystemen bleek vanuit de landbouw helaas weer een toename. Deze lijkt te zijn veroorzaakt door een groei van de melkveestapel (na afschaffing van het melkquota en voor invoering van het stelsel van fosfaatrechten) en een stijging van emissies uit de kunstmest.

In tegenstelling tot wat met de totstandkoming van de PAS was beoogd, is de vrije ontwikkelingsruimte van de tweede PAS-periode (ingegaan op 1 juli 2018) nog niet beschikbaar gesteld en zal hier terughoudend mee worden omgegaan. Aangegeven wordt dat een herziening van de PAS wordt voorbereid waarin de uitkomsten van de tussenevaluatie worden meegenomen maar ook de uitkomsten van de juridische trajecten bij het Europese Hof en de Raad van State. 7 november wordt een uitspraak van het Europese Hof verwacht aangaande de PAS. Wat is de toekomst van de PAS? We houden het voor u in de gaten!

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn