Gelingadvies
Stalbouw

Veegplan 4, Buitengebied Sint Anthonis


Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 13:17:08

Vanaf 30 mei tot 11 juli ligt het bestemmingsplan ‘Veegplan 4’ van de gemeente Sint Anthonis ter inzage. In dit bestemmingsplan zijn een drietal nieuwe initiatieven opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente de in de periode 2013 tot en met 2016 verleende omgevingsvergunningen verwerkt in dit plan.

Het betreft verleende omgevingsvergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van een planologische regeling. Aan deze vergunningen zijn geen regels en geen gedetailleerde verbeelding (alleen plancontour en besluitvlak) toegekend. Alleen het concreet plan kon gerealiseerd worden. Hierbij bleef het oude bestemmingsplan van kracht.

Als u in de periode 2013 en 2016 een dergelijke omgevingsvergunning verleend heeft gekregen, (overzicht van de locaties is opgenomen in de bijgevoegde publicatie) is het verstandig om te controleren of de omgevingsvergunning goed is vertaald naar het bestemmingsplan. Als de verleende omgevingsvergunning onjuist wordt overgenomen, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Tot slot heeft de gemeente enkele onduidelijke regelingen in het bestemminsplan aangepast. Het gaat hierbij om de regeling voor ‘horeca’ en de regeling ‘cultuurhistorische waarden’.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met Geling Advies. 

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn