Gelingadvies
Stalbouw

Verschuiving datum Brabant beleid naar 1 januari 2021


Geschreven door: Geling Advies op 2020-03-20 09:45:32

 

Op 14 februari jl. hebben de Provinciale Staten van Brabant de data waarop stalsystemen moeten worden aangepast officieel gewijzigd naar 1 januari 2021. Op 22 februari 2020 is deze eerste wijziging van de Interim omgevingsverordening in werking getreden.

Landelijk

Landelijk is er beleid vastgesteld voor het vervangen van oudere stalsystemen naar emissiearme(re) systemen met bijbehorende reductie-eisen voor ammoniak. Hiervoor is de datum van uiterlijk 1 januari 2030 gesteld dat een veehouderij in zijn geheel moet voldoen aan de emissie-eisen.

Brabant
In Brabant is er door middel van de Verordening Natuurbescherming afgeweken van bovenstaand landelijk beleid. Zij hebben reeds eerder besloten dat stallen voor 1 januari 2020 al aan de gestelde emissie-eisen dienden te voldoen. Voor rundveebedrijven is besloten dat systemen van stallen moeten worden vervangen, waarvoor langer dan 20 jaar geleden een vergunning of melding onherroepelijk is geworden. Voor alle andere diercategorieën geldt dit voor stallen waarvoor langer dan 15 jaar gelegen de vergunning onherroepelijk is geworden.

In oktober van afgelopen jaar is de interim omgevingsverordening van Noord-Brabant vastgesteld en heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de datum voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning om verouderde stalsystemen aan te passen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 voor alle diercategorieën.

Op 14 februari jl. hebben de Provinciale Staten van Brabant nogmaals besloten op bovengenoemde datum de verschuiven. Ditmaal van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Dit geldt voor bedrijven die op 1 juli 2017 voldeden aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting. Brabantse bedrijven die op 1 juli 2017 nog niet voldeden aan Besluit emissiearme huisvesting hebben hun stalsystemen voor 1 januari 2020 al moeten aanpassen.

Wat betekend dit voor u

Voldeed uw bedrijf op 1 juli 2017 aan het Besluit emissiearme huisvesting, maar voldoen momenteel nog niet al uw stallen aan het Brabantse beleid? Dan heeft u tot 1 januari 2021 de tijd om een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning/melding activiteitenbesluit in te dienen voor het aanpassen van eventuele stalsystemen. Vervolgens dient het aangevraagde stalsysteem voor 1 oktober 2022 gerealiseerd te zijn.

Coalitie van Brabant

Momenteel wordt er nog druk overlegd over de vorming van de nieuwe coalitie in Brabant. Dit kan mogelijk gevolgen hebben op het voorgenoemde beleid. Wij raden u echter aan om u te richten op de datum van 1 januari 2021 en tijdig hiernaar te handelen.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het Brabantse stikstofbeleid, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.  

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn