Gelingadvies
Stalbouw

Vervolgstappen legalisatie PAS-meldingen bekend


Geschreven door: Geling Advies op 2021-05-27 11:40:05

 

Op 10 mei is heeft een webinar plaatsgevonden over de legalisatie van PAS-meldingen. Tijdens dit webinar is op enkele punten meer duidelijkheid gegeven over het legalisatie traject.

 

Voor Wie?

Het legaliseringstraject is bedoeld voor ondernemers die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben ingediend. Heeft u een Natuurvergunning dan geldt dit traject niet voor u; ook niet als deze vergunning onder het PAS -regiem is afgegeven.

 

Hoe gaat het verder

In de stikstofwet is opgenomen dat alle PAS-melders een vergunningen moeten krijgen. De stikstofwet moet nog definitief worden vastgesteld. In de wet is opgenomen dat binnen 3 jaar na de vaststelling, de PAS-bedrijven moeten zijn voorzien van stikstofruimte / een vergunning. Ook bedrijven met meldingsvrij activiteiten komen voor legalisatie in aanmerking, hoe men deze groep gaat behandelen is nog niet goed in beeld.

PAS-melders zijn voor 85% agrarisch, 2.400 bedrijven (2/3) zijn gemeld bij RVO.

Traject voor de PAS-melders is dat er eerst centraal bekeken wordt of alles compleet is. Is dit niet het geval dan komt er een verzoek om aanvullingen.

 

Er zijn drie type PAS-melders, zoals de provincie de melder gaat beoordelen:

  1. Een terechte melding, voldoet aan alle voorwaarden. Voor deze bedrijven wordt stikstofruimte gezocht. Zodra er ruimte is gevonden, krijgt het bedrijf hier bericht van. Vervolgens vraagt de initiatiefnemer met deze gekregen stikstofruimte zelfstandig een Wnb-vergunning aan bij de betreffende provincie.
  2. Een terechte melder die uitkomt op intern salderen. Deze krijgen eerst bericht dat ze niet illegaal bezig zijn en vervolgens krijgen ze de mogelijkheid om de aanvraag te laten beoordelen en volgt een positieve weigering.
  3. Melder die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelf via het reguliere traject, een vergunning aanvragen.

De rest van de PAS-melders, die zich nog niet gemeld hebben kunnen dit nog altijd blijven doen.

 

Hoe verloopt het legaliseringstraject voor bedrijven ?

Voor de zomer is het streven om de eerste bedrijven die met intern salderen te maken hebben duidelijkheid te geven. Eind dit jaar worden de eerste echte legalisaties verwacht.

Er moet eerst stikstofruimte vrijkomen die ruimte biedt om te legaliseren. Zodra er ergens ruimte is om een bedrijf te legaliseren dan wordt dit ingezet. Er wordt geen stikstofruimte opgespaard. De beschikbare ruimte zal dus voornamelijk de volgorde van afronding bepalen. Verder spelen handhavingsverzoeken een rol voor de volgorde en uiteindelijk nog de datum van indiening van de gegevensmelder.

Belangrijk is daarom dat er eerst stikstofruimte moet zijn, stikstofmaatregelen bij de bron moeten zorgen dat er voldoende ruimte vrijkomt voor PAS-melders. Deze maatregelen zijn op vrijwillige basis en alle sectoren moeten hun steentje bijdragen, eind dit jaar wordt de eerste vrijkomende stikstofruimte verwacht. Of er in alle regio’s voldoende ruimte is weet men niet, de verwachting  is dat het wel zo is. De eerste ruimte zal van de sanering varkenshouderijen komen, daarna van andere regelingen zoals de opkoopregeling kalverhouders in Gelderland. Streven is om geen stikstofruimte verloren te laten gaan.

Het Rijk moet nauwkeurig kunnen bepalen hoeveel stikstof men moet vrijmaken voor elke PAS-melding. Het uitzoeken van de vergunningshistorie en het maken van verschillende stikstofberekeningen is iets wat aan de ondernemers zelf gevraagd werd, dat doet het Rijk niet.  Dat levert voor ondernemers extra advieskosten op. Het Rijk heeft daarom besloten om per adres ter compensatie een adviseurskostenvergoeding van maximaal € 1.600,- te betalen. Hoe deze tegemoetkoming aangevraagd moet worden is nog niet helemaal uitgewerkt. Deze vergoeding staat los van het feit of vergunningverlening mogelijk is.

De provincies berekenen leges voor het afgeven van een Wnb-vergunning. Deze leges vergoedt het Rijk niet. De gedachte daarachter is dat andere ondernemers die geen PAS-melding konden doen een vergunning moesten aanvragen en toen der tijd leges moesten betalen. De PAS-melding was aanvankelijk bedacht om een snel en voordelig systeem te hebben voor stikstoftoestemmingen. Het systeem bleek in strijd met de Europese regelgeving. Toenames van stikstof mogen namelijk enkel via vergunningsprocedures geregeld worden.

Heeft u nog vragen of zoekt u antwoorden dan kunt u die misschien al vinden op de website www.aanpakstikstof.nl of www.Bij12.nl. Ook kunt u het webinar ‘legalisatie PAS-meldingen’ hier  terug kijken.

 

Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Geling Advies   0493-597500    info@gelingadvies.nl        Stalbouw.NL     085-3012333     info@stalbouw.nl

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn