Gelingadvies
Stalbouw

Welke zekerheid biedt de PAS?


Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-18 15:54:35

 

Afgelopen donderdag 14 februari heeft de zitting plaats gevonden met betrekking tot de einduitspraak in de PAS-pilotzaken door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op de complexiteit van de onderwerpen, wordt pas op z’n vroegst in mei een einduitspraak verwacht. De volgende betwiste zaken kwamen aan de orde:

  • de vereiste zekerheid van het positieve effect van de natuurherstelmaatregelen;
  • de aangenomen daling van stikstofdepositie door de PAS-bronmaatregelen;
  • de autonome daling;
  • zijn alle deposities onder de 0,05 mol in de passende beoordeling betrokken;
  • gaat een gedeeltelijke vrijstelling gelden voor beweiden en bemesten?

 

Zowel voor de overheid als voor de agrarische bedrijven is de uitspraak van groot belang voor, zowel de economische ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in relatie tot de landbouw als exportproduct, maar ook voor de individuele bedrijven. Hoe staat na de uitspraak de PAS in relatie tot de investeringen die inmiddels op grotere schaal zijn gedaan en moet nu tijdens het bemesten naast de verplichting tot precisiebemesting via de GPS ook nog weer een aparte vergunning worden afgegeven? Omdat deze uitspraak mogelijk, grote, gevolgen zal hebben voor uw dagelijkse bedrijfsvoering en onze advisering wachten we deze met spanning af.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn