Gelingadvies
Stalbouw

Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing


Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-04 15:15:26

 

“Wanneer uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt en meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas bedrijfsmatig wordt verbruikt, geldt de informatieplicht om uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er inmiddels zijn getroffen. De agrariër voldoet aan de informatieplicht als hij/zij het formulier invult wat op de site van RVO is te vinden:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

Wanneer u zich op deze pagina bevindt, wordt u door verwezen naar de Wetchecker energiebesparing. Wanneer deze wordt ingevuld, krijgt zowel u als de overheid inzicht in de getroffen energiebesparende maatregelen op uw bedrijf. Via de Kennisbank Energiebesparing en Winst is per bedrijfstak aangegeven welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen verdeeld naar de hoofdtakken:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/kennisbank/

De overheid wil met deze informatieplicht de ondernemer dwingen tot het versneld doen van energiebesparende maatregelen om zo aan haar doelstellingen van het energieakkoord te voldoen. Of deze plicht uiteindelijk zal leiden tot energiebesparing op grote schaal, is maar de vraag. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er vaak geen inzicht is in het energieverbruik; ook niet bij nieuwbouw. Uit een recent onderzoek bij de melkrundveehouderij is gebleken dat het elektraverbruik bij melkrundveehouderijen varieert van circa 22 kWh tot meer dan 80 kWh. Inzicht door bijvoorbeeld het plaatsen van tussenmeters bij enkele grootstroomverbruikers kan weleens leiden tot bewustwording en het op eigen beweging doen van vervangingsinvesteringen en aanzienlijke besparingen. En dan leidt het doen van een energiecheck wel tot meerwaarde.

Heeft u vragen met betrekking tot de informatieplicht of hoe u inzicht krijgt in uw verbruik, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn