Gelingadvies
Stalbouw

Zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 actualisatie 2017


Geschreven door: Johan de Vos op 2017-04-11 13:57:44

 

De GS Adviesgroep heeft, mede namens haar cliënten, een zienswijze ingediend in reactie op de Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, C2203168 van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Geconstateerd is dat door Gedeputeerde Staten een nieuwe regeling aan de Vr2014 is toegevoegd. Deze regeling geeft beperkingen voor de bedrijfsvoering van onze cliënten. Tevens zijn er bedenkingen bij de opzet van de regeling. Dit alles wordt in de zienswijze nader besproken.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn