Gelingadvies
Stalbouw

Samen op weg naar een duurzame veehouderij?


Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-03 16:34:03

Wat komt er kijken onderweg naar een duurzame veehouderij?

Het verduurzamen van de veehouderij ontwikkelt zicht verder in de richting van emissiearme huisvesting (zowel bij melkrundvee als vleesvee), weidegang, alsook het verhogen van het koe comfort. Deze aspecten zijn, naast onderwerpen als mestverwerking, grondgebonden-heid, energie, sluiten van kringlopen, economische rentabiliteit en maatschappelijk draagvlak, uitdagingen waar de (melk)rundveesector de komende jaren voor staat.

Actueel

De melkrundveehouderij heeft momenteel te kampen met de onduidelijkheid omtrent het “Fosfaatreductieplan Melkveehouderij”. De tijdelijke stoppersregeling biedt voor een kleine groep veehouders een mogelijkheid. Voor de eerste tranche van deze regeling hebben zich 498 bedrijven gemeld die willen stoppen. Hiermee verdwijnen ruim 40.000 melkkoeien. Doelstelling is een reductie van ca. 100.000 melkkoeien te bereiken. De hoop is dat daarmee de derogatie wordt veilig gesteld.

Voor uw bedrijf speelt de Wet Natuurbescherming en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Want heeft u al een melding of vergunning? En wat gebeurt er met uw rechten wanneer u uw veestapel inkrimpt of laat groeien?

Emissie-arme stalsystemen

Rond 1 april 2017 wordt de aanpassing van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) gepubliceerd waarin een groot aantal emissiearme vloeren een lagere ammoniakfactor krijgen. Dit verruimt uw keuzemogelijkheden aanzienlijk.

Tot slot

Als ondernemer bent u constant bezig met het zoeken naar mogelijkheden om uw bedrijf zo optimaal mogelijk te runnen. Hierbij zouden alle bovengenoemde aspecten de revue moeten passeren. Immers, deze aandachtspunten bieden ook kansen voor u en uw onderneming. Wij gaan graag samen met u op weg naar uw duurzame melkveehouderij.

Geling Advies & Stalbouw.NL presenteren zich van 7 t/m 9 maart bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Venray. U bent van harte welkom in onze stand (nummer 129).

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn