Gelingadvies
Stalbouw

Financiele regeling voor varkenslocaties met weinig ontwikkelingsperspectief


Geschreven door: Jack Rooseboom op 2017-09-01 11:46:40


Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie.

Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen.

Varkenshouders die niet meedoen aan de Stoppersregeling 2020, kunnen zich vanaf 1 september aanmelden voor deze regeling op www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.  

Coalitie ViVa
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat onder leiding staat van Paul Jansen.

In de Coalitie ViVa werken de POV, Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken nauw samen. De regeling betreft een pilot om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. Een geslaagde pilot kan als opmaat dienen naar een omvangrijker instrument.  

De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie ViVa om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

Fase 1: Ondersteuning stoppende varkenshouders

De eerste fase van de regeling, die geopend is vanaf 1 september, biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020. Op basis van de gemeten impact op nabije burgerwoningen selecteert Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij de locaties. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding die in twee delen is gesplitst: een marktconform bedrag voor de varkensrechten in de desbetreffende regio van het bedrijf en een vergoeding per aanwezig varken voor het beëindigen van de varkenshouderij op de locatie.

Fase 2: Ontwikkeling toekomstbestendige bedrijven

In de tweede fase verkoopt het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij vanaf 2018 de opgekochte varkensrechten, tegen nader vast te stellen voorwaarden, aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie. Op deze manier beoogt de Coalitie ViVa de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bedrijven met toekomst in de varkenshouderij de kans geven te ontwikkelen en te innoveren. 

Aanmelden voor de regeling
De aanmeldtermijn voor de regeling van het beëindigen van een locatie geldt van 1 september tot en met 31 oktober 2017. De aanvragen rangschikt Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij per regio (conform de Regeling Meststoffenwet). Eind dit jaar krijgen de aangemelde bedrijven uitsluitsel.

Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties hun intensieve veehouderij beëindigen en vervalt hun vergunning. Het totale budget voor de regeling bedraagt 8 miljoen euro met een maximale vergoeding van 500.000 euro per locatie. 

Kijk op www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl voor meer informatie over de Regeling.

Bron: POV

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn