Gelingadvies
Stalbouw

POV start rechtszaak tegen Provincie Noord-Brabant


Geschreven door: Geling Advies op 2017-09-21 16:55:18


De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft Kneppelhout & Korthals Advocaten opdracht gegeven een juridische procedure aan te spannen tegen de Provincie Noord-Brabant. De POV wordt door Geling Advies en Van Dun Advies ondersteund in de procedure.

De rechtszaak tegen de provincie voert de POV namens alle POV-leden in Noord-Brabant. Enkele POV-leden zullen hierin als voorbeeldbedrijf worden genomen. 

De wettelijke grondslagen van de Brabantse veehouderijplannen, die op 7 juli door de provincie zijn vastgesteld, zijn volgens de POV onrechtmatig.

Bovenwettelijke eisen
De Verordening Ruimte (inclusief de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, BZV) en de Verordening natuurbescherming dwingen varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen.

Dit leidt voor hen tot meerkosten. De meerkosten gelden niet alleen ten opzichte van het buitenland, maar ook ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies. Er is daardoor een ongelijk speelveld. ‘De provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening’, stelt Ingrid Jansen.

Milieuwinst nihil
Al zouden die verdergaande (bovenwettelijke) maatregelen wel effectief zijn, dan nog is het niet toegestaan om die te eisen. De daling die veehouders (op basis van berekeningen) door de maatregelen moeten bereiken, zet de provincie namelijk in als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus nihil.Een wettelijke grondslag om die maatregelen te eisen, ontbreekt daarom.

Met de aanpassing van de Verordening natuurbescherming wijzigt de provincie bovendien eenzijdig, en daardoor in strijd met de rechtszekerheid, de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant stikstof en Natura 2000.

Schadeclaim
Via een voorbeeldbrief, die beschikbaar is via de POV, kunnen varkenshouders individueel ook een schadeclaim indienen tegen de provincie. Deze claims kunnen onafhankelijk van de gerechtelijke procedure van de POV, worden ingediend.

De procedure van de POV loopt parallel aan de procedures die door andere belangenbehartigers worden gevoerd.

Bron: POV

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn