Gelingadvies
Stalbouw

Sector bundelt krachten in discussie rondom combiluchtwassers


Geschreven door: Johan de Vos op 2018-05-25 15:04:06

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland als belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en vertegenwoordiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben de krachten gebundeld. Zij willen in gesprek met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om haar te weerhouden rigoureuze aanpassingen in de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij door te voeren. 

De betrokken partijen hebben grote bedenkingen bij de vaart die het ministerie zet achter de forse aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers en de argumentatie waarop de aanpassingen zijn gebaseerd. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. 

Statement

Het collectief heeft een statement en een uiteenzetting van de komst en ontwikkeling van luchtwassers in Nederland opgesteld. Hierin wordt de Staatssecretaris opgeroepen met de sector in gesprek te gaan alvorens de aanpassingen door te voeren. 

Bezwaar indienen

Hier is ook nog tijd voor. Het ministerie van I&W heeft de aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. De regelingen liggen nu ter inzage tot en met 30 mei. Iedereen kan hierop reageren. Ook individuele ondernemers. De POV heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee varkenshouders hun bezwaren tegen de aanpassingen kunnen indienen. Hoe meer mensen en bedrijven hun argumenten delen, hoe duidelijker het is.  

Als u vragen omtrent dit onderwerp heeft, kunt u contact met ons opnemen.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn