Gelingadvies
Stalbouw

Pluimvee


Onze passie voor de pluimveehouderij is de basis voor een goed advies. Wij weten wat er speelt en begrijpen de sector van binnenuit.

Met onze ruime kennis en ervaring in de diverse pluimveehouderijtakken zijn wij in staat om samen met u een gedegen bedrijfsontwikkelingsplan op te stellen. Het blijft daarbij niet beperkt tot de keuze voor het juiste houderijsysteem. Alle aspecten komen aan de orde. Maar de basis daarbij is een optimale bedrijfsopzet te realiseren.

 

Ons stappenplan:

 • Inventariseren wensen
 • Mogelijkheden onderzoek
 • Ontwerp (3D)
 • Investeringsraming
 • Bestemmingsplan
 • Vergunningen
  • PAS-melding / Vergunning
  • Milieu Effect Rapportage
 • Bestek
 • Uitvoeringstekeningen
 • Aanbesteding
 • Bouwbegeleiding
 • Oplevering
 • Gecombineerde opgave

Uw adviseur


Jack Rooseboom

Geert van den Eijnde

Junior Adviseur Wet- en Regelgeving

Bel met Geert: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Geert